STX i Aarhus

Ændringer i kapacitet på gymnasierne i Aarhus

Region Midtjylland reducerer i år kapaciteten på en del STX gymnasier i Aarhus og omegn. Dette skal sikre en bedre sammensætning af elever på alle gymnasier, så den afspejler samfundet omkring os og sikrer en bred almen dannelse. Læs mere om hvad det betyder for dig her.

STX – studentereksamen

STX er for dig, der ønsker en almen gymnasial ungdomsuddannelse. Den er desuden det ideelle valg, hvis du har planer om at læse videre på en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Du kan læse STX i Aarhus C eller i Tilst.

Den treårige uddannelse tilbyder en lang række fag inden for forskellige faglige områder, som du selv er med til at tilrettelægge. Du kan begynde på STX lige efter 9. klasse.

En almen ungdomsuddannelse

På STX får du en bred viden inden for forskellige fagområder som humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektopgaver og selvstændigt arbejde med større opgaver, og du har fag som dansk, historie, oldtidskundskab, fremmedsprog, matematik, idræt, religion, fysik, samfundsfag. Desuden har du en række valgfag.

Sammensætningen af fag afhænger af, hvilken studieretning du vælger. STX kræver både mundtligt og skriftligt arbejde, og du skal desuden gå til eksamener og bruge tid på lektier. De første 12 uger består af et grundforløb.

På AARHUS GYMNASIUM kan du også tage HTX, HF og IB.

 

 • Sprog og kultur
  Musik A og engelsk A
  Brænder du for musik og ønsket om at udvikle dine kompetencer i et musikalsk fællesskab? Har du lyst til at fordybe dig i sprog, kultur og musik – fra Shakespeare til Springsteen? Og kunne du forestille dig en videregående uddannelser som fx læreruddannelsen, konservatoriet eller musikvidenskab på universitetet?

  Musik og kultur er en musikalsk og sproglig studieretning, der giver dig indsigt i og forståelse for teoretiske og praktiske dimensioner i både musik- og engelskfaget.
 • Naturvidenskab
  Biologi A og idræt B
  Er du et aktivt sportsmenneske, der også interesserer dig for kroppens opbygning og muligheder? Har du lyst til at prøve dig af på sportsbanen og arbejde videre med dine resultater i laboratoriet?

  Studieretningen Idræt og sundhed er bygget op omkring studieretningsfagene biologi A og idræt B, der arbejder tæt sammen omkring mennesket og naturens sammenhænge. I idræt fokuserer vi på mennesket i bevægelse, mens vi i biologi fokuserer på kroppens fysiologi og ernæring.
 • Sprog og kultur
  Engelsk A, tysk eller fransk A og samfundsfag B
  Er du interesseret i sprog, kultur- og samfundsforhold? Er du nysgerrig på, hvordan vi kommunikerer på tværs af lande og kulturer – og på sprogenes indbyrdes indflydelse? Kunne du forestille dig en mellemlang uddannelse som fx lærer eller måske en universitetsuddannelse inden for kommunikation og medier?

  Vores udgangspunkt er, at det både er vigtigt og sjovt at kommunikere. Vi åbner døre til verden gennem billeder, film, musik og meget andet.
 • Samfund
  Engelsk A og samfundsfag A
  Er du interesseret i samfundsforhold og globalisering? Synes du, at internationale relationer, kommunikation og kulturmøder på tværs af landegrænser er både spændende og fascinerende? Kan du se dig selv som arbejde som journalist, markedsøkonom eller med international virksomhedskommunikation?

  Globalisering og sprog er for dig, der gerne vil beskæftige dig med engelsk sprog og litteratur og moderne samfundsforhold, samtidig med at du får en bred forståelse af verden omkring dig.
 • Samfund
  Samfundsfag A og matematik A
  Er du interesseret i politik og samfundsforhold? Brænder du for at diskutere dagens politiske begivenheder, og ser du dig selv som en aktiv spiller i et politisk system? Denne studieretning er et optimalt afsæt for videregående studier inden for fx økonomi, jura, statskundskab, administration – eller som socialrådgiver.

  Du kommer til at beskæftige dig med den politiske og økonomiske udvikling i Danmark og i resten af verden – herunder også erhvervslivet og dets rolle i samfundet.
 • Sprog og kultur
  Engelsk A, spansk A og tysk eller fransk A/B
  Interesserer du dig for sprog og kultur? Vil du gerne blive bedre til at forstå menneskelige relationer, og kan du lide at arbejde med grammatik? Kunne du forestille dig fx at læse videre på universitetet, CBS/ BSS eller i udlandet i ét af dine sprog – eller uddanne dig inden for kommunikation, medier, reklame eller design?

  På Sprog og kommunikation bliver du fortrolig med tre moderne sprog. Du får muligheden for at forstå og tale med over en milliard mennesker på deres modersmål uden at slå knuder på tungen.
 • Naturvidenskab
  Matematik A, fysik B og kemi B
  Er du nysgerrig efter at forstå, hvordan verden er skruet sammen? Brænder du efter at undersøge og eksperimentere med små og store dele inden for naturvidenskaben? Og drømmer du om et job som fx læge, ingeniør, kemiker, tandlæge, farmaceut, sygeplejerske, laborant, biotekniker eller lærer.

  Studieretningen giver dig træning i at udtrykke dig konkret og argumentere præcist. Du lærer at bruge fysik og kemi til at forstå, hvordan verden fungerer – lige fra regnbuer og klimaproblemer til musikinstrumenter.
 • Naturvidenskab
  Bioteknologi A, matematik A og fysik B
  Synes du, at det er sjovt at arbejde med reagensglas, kolber og pipetter? Finder du det interessant at lave forsøg med bakterier, smådyr og planter? Og kunne du se dig selv som fx læge, tandlæge eller ingeniør. Eller måske som farmaceut, laborant eller bioanalytiker?

  Denne studieretning er for dig, som har lyst til at lære om eksempelvis fremstilling af medicin, diagnose af sygdomme, gen- og stamcelleterapi, DNA-profiler, kunstige organer og vacciner.
 • Naturvidenskab
  Biologi A og kemi B
  Er du nysgerrig, og har du lyst til at arbejde i et laboratorium? Er du interesseret i sundhed, naturen og miljøet? Kan du lide frisk luft, og vil du gerne vide mere om dig selv som menneske og om kroppens fysiologi? Og måske læse fx biologi, til tandlæge eller medicin på universitetet?

  I studieretningen Menneske og natur indgår de bærende fag biologi og kemi naturligt i tværfagligt samarbejde, og tilsammen giver denne studieretning en fantastisk mulighed for at arbejde med kemiske stoffer og levende organismer.
Søg ind nu

Søg ind på STX på AARHUS GYMNASIUM via optagelse.dk.

STX på AARHUS GYMNASIUM tilbyder et stort udvalg af forskellige studieretninger som fx sprog og kommunikation, musik og kultur, menneske og natur, matematik og naturvidenskab – og mange flere, som du alle kan læse om her. Er du usikker på, om STX er det rigtige valg for dig, har du mulighed for at komme i brobygning. Det giver dig et spændende indblik i, hvad vi kan tilbyde dig, hvis du vælger STX. 

Har du spørgsmål til uddannelsen eller AARHUS GYMNASIUM, er du meget velkommen til at kontakte vores vejledere