Åbent hus i januar | Se datoerne
Åbenhed
Faglighed
Internationalisering

AARHUS GYMNASIUM er et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium, hvor både den faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem et tæt samarbejde med omverdenen. Vi har blandt andet:

AARHUS GYMNASIUMs undervisningsaktiviteter bygger på høj faglighed i samspil med pædagogisk og teknologisk nytænkning – hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har fokus på:

AARHUS GYMNASIUM er et internationalt gymnasium med en fælles og samlende skolekultur, og den internationale profil understøttes i alle fag og aktiviteter. Vi arbejder for:

 • Samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner
 • Samarbejde med lokale interessenter
 • Samarbejde med globale partnere
 • Fokus på aktiviteter uden for skoletiden
 • Nysgerrighed på hele vores omverden
AARHUS GYMNASIUM PROFIL
 • Den enkelte elevs potentiale og trivsel
 • At styrke den enkelte elevs faglige udvikling
 • Vedvarende pædagogisk nytænkning og udvikling
 • At skabe dyb kernefaglighed
 • At være informations- og kommunikationsteknologiske frontløbere
AARHUS GYMNASIUM profil
 • At arbejde i en international kontekst
 • At skabe plads til forskellighed i vores skolekultur
 • At tænke internationalt i vores dannelsesideal
AARHUS GYMNASIUM profil
Åbenhed

AARHUS GYMNASIUM er et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium, hvor både den faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem et tæt samarbejde med omverdenen. Vi har blandt andet:

 • Samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner
 • Samarbejde med lokale interessenter
 • Samarbejde med globale partnere
 • Fokus på aktiviteter uden for skoletiden
 • Nysgerrighed på hele vores omverden
Faglighed

AARHUS GYMNASIUMs undervisningsaktiviteter bygger på høj faglighed i samspil med pædagogisk og teknologisk nytænkning – hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har fokus på:

 • Den enkelte elevs potentiale og trivsel
 • At styrke den enkelte elevs faglige udvikling
 • Vedvarende pædagogisk nytænkning og udvikling
 • At skabe dyb kernefaglighed
 • At være informations- og kommunikationsteknologiske frontløbere
Internationalisering

AARHUS GYMNASIUM er et internationalt gymnasium med en fælles og samlende skolekultur, og den internationale profil understøttes i alle fag og aktiviteter. Vi arbejder for:

 • At arbejde i en international kontekst
 • At skabe plads til forskellighed i vores skolekultur
 • At tænke internationalt i vores dannelsesideal
KONTAKT OS
Sammenlægningen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH er en realitet

Mandag den 15. oktober godkendte undervisningsminister Merete Riisager sammenlægningen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH. Det skete næsten ét år efter, at de to skolers bestyrelser anmodede ledelserne om at undersøge mulighederne for en sammenlægning.

Vi glæder os alle til at arbejde videre med vores nuværende elever, forældre og samarbejdspartnere, og vi glæder os til udfordringen med at bringe de to institutioner sammen, så vi til det kommende skoleår ud over det nuværende uddannelsesudbud på de to adresser kan åbne dørene for HTX-uddannelsen på gymnasiet i Tilst og STX-uddannelsen på Aarhus Gymnasium i Aarhus C.

Slide02.jpg