Sammenlægningen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH er en realitet

Mandag den 15. oktober godkendte undervisningsminister Merete Riisager sammenlægningen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH. Det skete næsten ét år efter, at de to skolers bestyrelser anmodede ledelserne om at undersøge mulighederne for en sammenlægning.

Vi glæder os alle til at arbejde videre med vores nuværende elever, forældre og samarbejdspartnere, og vi glæder os til udfordringen med at bringe de to institutioner sammen, så vi til det kommende skoleår ud over det nuværende uddannelsesudbud på de to adresser kan åbne dørene for HTX-uddannelsen på gymnasiet i Tilst og STX-uddannelsen på Aarhus Gymnasium i Aarhus C.

Slide02.jpg
Læs om STX
Læs om HF
Læs om IB
AARHUS GYMNASIUM, Tilst blandt landets fagligt stærkeste

Når Undervisningsministeriets og Dansk Erhverv sammenligner gymnasierne i Danmark, ligger AARHUS GYMNASIUM, Tilst stabilt blandt de skoler i Danmark, hvor eleverne lærer mest og dermed klarer sig bedst til de afsluttende eksamener.
Interesseorganisationen Dansk Erhverv har 2017 sammenlignet landets gymnasier, og her ligger AARHUS GYMNASIUM, Tilst i 2017 på 10. pladsen blandt landets ca. 150 gymnasier og på førstepladsen i Østjylland. En stx-student kan således forvente at klare sig 0,2 karakter bedre ved eksamensbordet på AARHUS GYMNASIUM, Tilst end på et gennemsnitligt gymnasium, og det gælder uanset elevens faglige udgangspunkt.

Hvis vi selv skal forklare, hvorfor vi har denne position, er der tre forklaringer:
1) Skolen analyserer løbende studenternes resultater og tilrettelægger faglige indsatser, så de får den størst mulige effekt.
2) Skolen har en stærk og dedikeret lærerstab, som har viden og erfaring med unges læring og udvikling.
3) Skolen opbygger en tryg og bæredygtig læringskultur med fx karaktérfrie klasser og en række sociale aktiviteter, der fremmer den enkelte elevs trivsel.

Hvis man som elev, forældre eller fagperson er nysgerrig efter at vide mere om det faglige niveau, er man velkommen til at kontakte rektor Yago Bundgaard.

 Læs Undervisningsministeriets rapport her

 

Niels-peter_06.jpg
profil.jpg
Åbenhed
Faglighed
Internationalisering

AARHUS GYMNASIUM er et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium, hvor både den faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem et tæt samarbejde med omverdenen. Vi har blandt andet:

AARHUS GYMNASIUMs undervisningsaktiviteter bygger på høj faglighed i samspil med pædagogisk og teknologisk nytænkning – hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har fokus på:

AARHUS GYMNASIUM er et internationalt gymnasium med en fælles og samlende skolekultur, og den internationale profil understøttes i alle fag og aktiviteter. Vi arbejder for:

 • Samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner
 • Samarbejde med lokale interessenter
 • Samarbejde med globale partnere
 • Fokus på aktiviteter uden for skoletiden
 • Nysgerrighed på hele vores omverden
AARHUS GYMNASIUM PROFIL
 • Den enkelte elevs potentiale og trivsel
 • At styrke den enkelte elevs faglige udvikling
 • Vedvarende pædagogisk nytænkning og udvikling
 • At skabe dyb kernefaglighed
 • At være informations- og kommunikationsteknologiske frontløbere
AARHUS GYMNASIUM profil
 • At rammesætte arbejdet i en international kontekst
 • At skabe plads til forskellighed i vores skolekultur
 • At medtænke en kosmopolitisk dimension i vores dannelsesideal
 • At opbygge bæredygtige samarbejdspartnere
AARHUS GYMNASIUM profil
Åbenhed

AARHUS GYMNASIUM er et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium, hvor både den faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem et tæt samarbejde med omverdenen. Vi har blandt andet:

 • Samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner
 • Samarbejde med lokale interessenter
 • Samarbejde med globale partnere
 • Fokus på aktiviteter uden for skoletiden
 • Nysgerrighed på hele vores omverden
Faglighed

AARHUS GYMNASIUMs undervisningsaktiviteter bygger på høj faglighed i samspil med pædagogisk og teknologisk nytænkning – hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har fokus på:

 • Den enkelte elevs potentiale og trivsel
 • At styrke den enkelte elevs faglige udvikling
 • Vedvarende pædagogisk nytænkning og udvikling
 • At skabe dyb kernefaglighed
 • At være informations- og kommunikationsteknologiske frontløbere
Internationalisering

AARHUS GYMNASIUM er et internationalt gymnasium med en fælles og samlende skolekultur, og den internationale profil understøttes i alle fag og aktiviteter. Vi arbejder for:

 • At rammesætte arbejdet i en international kontekst
 • At skabe plads til forskellighed i vores skolekultur
 • At medtænke en kosmopolitisk dimension i vores dannelsesideal
 • At opbygge bæredygtige samarbejdspartnere