HTX i Aarhus

HTX er mulighedernes verden

HTX er uddannelsen for dig, der gerne vil udforske verden - lige fra den største stjerne til den mindste celle i kroppen. Du synes, ny teknologi og naturvidenskab er spændende, især når du kan opleve det med dine øjne, ører og hænder.

Og det kommer du til på HTX. Du kommer ud at besøge virksomheder, der har de nyeste robotter eller de største droner. Du kommer til udvikle nye produkter på science camps. Og du kommer til at arbejde rigtigt meget sammen med dine klassekammerater.  

På AARHUS GYMNASIUM kan du tage en HTX i AARHUS C, VIBY, TILST eller SKANDERBORG.

Studieretninger på HTX

Måske går du direkte efter laboratoriets hvide kittel? Så skal du vælge en studieretning med bioteknologi. Eller måske vil du hellere designe dit eget tøj? Så skal du vælge én med teknologi og design.

Se alle studieretninger og valgfag på AARHUS GYMNASIUMs HTX.

Fordele ved HTX i Aarhus

 • HTX er den gymnasieuddannelse, der giver adgang til flest videregående uddannelser.
 • HTX er bred. Den kan være din vej til at blive alt fra arkitekt til sygeplejerske til iværksætter til datalog til you-name-it.
 • På HTX kommer du til at arbejde meget hands-on og opleve verden med sanserne.

Teknikfag på HTX

"I teknikfaget får man lov at teste de idéer, man har, uden at læreren siger: 'Det er forkert', og det lærer man utroligt meget af." - Christian, elev.

Uanset om du er til robotter eller mode/tekstil kan du vælge et teknikfag, der passer til dig. Og det er her, du kan bruge din kreativitet og lære at føre idéer ud i livet.

På AARHUS GYMNASIUM har du også mulighed for at tage en STX, HF og IB

 • Kommunikation og samfundsfag
  Kommunikation/IT A + samfundsfag B
  Interesserer du dig for kommunikation ved hjælp af IT? Og er du interesseret i de samfundsmæssige konsekvenser af den digitale udvikling?

  På denne studieretning lærer du om kommunikation i samspil med samfundsfag - for eksempel gennem medier som hjemmesider, reklamer, informationsstandere eller mindre videoproduktioner.

  Kommunikation ved hjælp af internettet skal tilpasses de målgrupper, den henvender sig til. Derfor er det vigtigt at kunne identificere disse målgrupper og derved målrette kommunikationen, så der ikke opstår misforståelser.

  Du kommer til at arbejde med grafik og layout, billedbehandling, foto, videoredigering, farvelære, reklameteknik, samfundsforhold og sproglig formulering. Vi arbejder også med journalistiske og fortælletekniske metoder i forbindelse med kommunikation.
 • Kommunikation/IT og programmering
  Kommunikation/IT A + programmering B
  Vil du gerne lære at designe og programmere apps eller hjemmesider?

  På denne studieretning lærer du om kommunikation i forbindelse med programmering - for eksempel gennem medier som websites, computerspil og informationsstandere.

  Kommunikation ved hjælp af internettet skal ofte programmeres. Derfor er det vigtigt, at den tekniske løsning er gennemarbejdet og velbegrundet, så den passer til målgruppen og til dem, som skal opdatere den.

  Du kommer til at arbejde med grafik og layout, billedbehandling, foto, videoredigering, farvelære, reklameteknik, samfundsforhold og sproglig formulering. Vi arbejder også med journalistiske og fortælletekniske metoder i forbindelse med kommunikation.
 • Kommunikation/IT og design
  Kommunikation/IT A + design B
  Interesserer du dig for kommunikation og produktdesign?

  På denne studieretning lærer du om kommunikation i forbindelse med design og programmering, som udtrykkes gennem medier som f.eks. website, computerspil og informationsstandere.

  Kommunikation ved hjælp af internettet skal ofte programmeres, så her er det vigtigt, at den tekniske løsning er gennemarbejdet og velbegrundet, sådan at den passer til målgruppen og til dem som skal opdatere den.

  Du kommer til at arbejde med grafik og layout, billedbehandling, foto, videoredigering, farve¬lære, reklameteknik, samfundsforhold og sproglig formulering. Vi arbejder også med journalistiske og fortælletekniske metoder i forbindelse med kommunikation.
 • Matematik og programmering
  Matematik A + programmering B
  Har du lyst til at få en dybere forklaring på de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, som du møder i virkeligheden?

  Når du opstiller og afprøver naturvidenskabelige modeller, skal du ofte trække på både matematik og programmering.

  På denne studieretning kommer du til at arbejde med teorier, modelopstilling, beregninger, simulering og analyse.

  Du kommer også til at lære om programmering af apps samt programmer til styring og løsning af andre problemstillinger.
 • Matematik og kemi
  Matematik A + kemi A
  Er du interesseret i matematik og kemi - og sammenhængen mellem de to fag?

  Denne studieretning kombinerer matematik og kemi. I samspillet mellem de to fag bliver det lettere at tolke data fra laboratorieforsøg, og fagene supplerer derfor hinanden godt.

  Du vil for eksempel lære, hvordan vi kan bruge matematiske modeller til at beskrive bakteriers vækst og enzymers funktion. Du kommer også til at arbejde med naturvidenskabelig teori, som kan overføres til praksis gennem forsøg, målinger, analyser m.m.

  Hvis du drømmer om at blive læge, farmaceut, kemiingeniør eller arbejde med nanoteknologi er denne studieretning oplagt.
 • Matematik og fysik
  Matematik A + fysik A
  Vil du gerne blive skarp til at kombinere matematik og fysik til at løse forskellige opgaver?

  Når du opstiller og afprøver naturvidenskabelige modeller, skal du ofte trække på både matematik og fysik. Du kan f.eks. bestemme en afstand, der kan beskrives med matematikken, eller kraftpåvirkningen på en konstruktionsdel, der kan findes ud fra kendskabet til Newtons love fra fysik.

  På studieretningen kommer du til at arbejde med forståelse af teorigrundlaget, modelopstilling, eksperimenter til afprøvning af teori, beregninger, simulering og analyse.

  Hvis du drømmer om at blive læge, farmaceut, kemiingeniør eller arbejde med nanoteknologien er denne studieretning oplagt.
 • Bioteknologi og matematik
  Bioteknologi A + matematik A
  Er du interesseret i matematik, bioteknologi, biologi og kemi - og sammenhængen mellem fagene?

  På denne studieretning kommer du til at arbejde med naturvidenskabelig teori, som kan overføres til praksis gennem forsøg, målinger, analyser m.m.

  I bioteknologi oprenses enzymer, som efterfølgende anvendes til at fremstille en DNA-profil.

  I matematik arbejder vi for eksempel med, hvordan man ved hjælp af statistiske arbejdsmetoder kan identificere en person ud fra en DNA-profil.

  Hvis du drømmer om at blive læge, molekylærbiolog, bioprocesingeniør, medicinalkemiker eller arbejde med nanoteknologi, er den her studieretning oplagt.
 • Bioteknologi og idræt
  Bioteknologi A + idræt B
  Interesserer du dig for bioteknologi og idræt - og vil du gerne kombinere fagene?

  På denne studieretning vil bioteknologi og idræt optræde som et sammenhængende fag. Idræt kan bruges sammen med biologien i bioteknologi, så man for eksempel kan få styr på de fysiologiske parametre, som har betydning for en idrætsdisciplin.

  Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelig teori, som kan
  overføres til praksis gennem forsøg, målinger m.m. I idræt
  vil du blive præsenteret for såvel praktisk idræt som teoretisk undervisning.

  Hvis du drømmer om at blive læge, molekylærbiolog, bioprocesingeniør, medicinalkemiker eller studere idræt, er denne studieretning oplagt.
 • Bioteknologi og samfundsfag
  Bioteknologi A + samfundsfag B
  Vil du lære at bruge bioteknologi sammen med samfundsfag?

  På denne studieretning kommer du til at arbejde med naturvidenskabelig teori, som kan overføres til praksis gennem forsøg, målinger, analyser m.m.

  I samfundsfag kan vi for eksempel arbejde med etiske problemstillinger og relationer mellem lovgivning og udfordringer med miljø og arbejdsmiljø.

  Hvis du drømmer om at blive læge, molekylærbiolog, bioprocesingeniør, medicinalkemiker eller økonomi eller samfundsfaglige uddannelser, er denne studieretning oplagt.
 • Teknologi og design
  Teknologi A + design B
  Har du lyst til at arbejde med teknologiske problemstillinger og designe og fremstille moderne, industrielle produkter?

  På denne studieretning får du redskaber til at arbejde med teknik, teknologi, handel, innovation og din egen virksomhed.

  I forskellige projekter kommer du til at arbejde med design og produktudvikling i praksis, evt. i samarbejde med virksomheder.

  Du vil opnå en god forståelse af de tekniske muligheder i det moderne samfund med fokus på nyskabende og kreativ tænkning. Du skal selv vælge teknikker, dimensioner og materialer til de produkter, du fremstiller, og du lærer at forstå konsekvenserne af dine valg.
 • Teknologi og samfundsfag
  Teknologi A + samfundsfag B
  Har du lyst til at gå i dybden med teknologiske problemstillinger og de samfundsmæssige konsekvenser af den teknologiske udvikling?

  På denne studieretning får du redskaber til at arbejde med teknik, teknologi, handel, innovation og egen virksomhed.

  I forskellige projekter kommer du til at arbejde med samfundet og produktudvikling i praksis, evt. i samarbejde med virksomheder.

  Du vil opnå en god forståelse af de tekniske muligheder i det moderne samfund med fokus på de samfundsmæssige aspekter. Du skal selv vælge teknikker, dimensioner og materialer til de produkter, du fremstiller, og du lærer at forstå konsekvenserne af dine valg.
Hvad er HTX?
 • HTX er en 3-årig gymnasial og studieforberedende uddannelse med fokus på teknologiske og naturvidenskabelige fag.
 • Du kan starte på HTX efter 9. eller 10. klasse.
 • Undervisningen foregår i værksteder, laboratorier, klasseværelser og ude i marken.
 • Du lærer at tænke innonvativt og kreativt, fx når du udvikler dine egne produkter.