HF i Aarhus

HF – højere forberedelseseksamen

2-årig HF i Aarhus

Den toårige HF på AARHUS GYMNASIUM giver bred faglig viden inden for en række fag, og som med andre gymnasiale uddannelser kan du med en HF søge om optagelse på videregående uddannelser.

På AARHUS GYMNASIUM kan du tage en HF i TILST.

Almen dannende uddannelse på to år

På HF får du ligesom på de øvrige gymnasier en almen dannende uddannelse og dermed bred viden inden for en lang række forskellige videnskabelige områder. Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige opgaver og eksamener. HF indledes med et 4-ugers introduktionskursus, der arbejder på tværs af fagene.

I det sidste år af uddannelsen skal du aflevere en større skriftlig opgave. Du har fag som dansk, engelsk, matematik, idræt, praktiske/musiske fag, samfundsfag og naturvidenskabelige fag.

På AARHUS GYMNASIUM har du også mulighed for at tage STX, HTX og IB

Cecilia valgte HF.mp4

Fremtid og fagpakker

Du skal vælge én fagpakke samt ét valgfag. Se mere om obligatoriske fag og fagpakker her.

HF retter sig især mod korte og mellemlange videregående uddannelser, og undervisningen kobler virkelighed og teori, så uddannelsen bliver så virkelighedsnær og vedkommende som muligt.

Introduktionsforløbet på HF

Introduktionsforløbet er samlet på en måned og sikrer, at du kommer godt i gang med HF-uddannelsen både fagligt, metodisk og socialt. Forløbet omfatter arbejde med studieteknik, faglige metoder, arbejdsformer, it og generel introduktion til skolelivet.

Desuden ryster vi klassen socialt sammen med en række aktiviteter, der blandt andet tæller en introtur.

Læreplaner for HF

Klik ind på det enkelte fag og se fagets læreplan. Du kan også ved enkelte fag se, hvilke uddannelser faget giver adgang til.

Hvad så efter HF?

Er du i tvivl om, hvilken videregående uddannelse, du kunne tænke dig efter gymnasiet? Eller har du brug for svar på et konkret spørgsmål om uddannelse?

Så kontakt studievalgsvejleder Morten Petersen fra Studievalg Østjylland på 9350 9085 eller mdp@studievalg.dk.