Test headline

Test1
+

2-årig HF i Aarhus

Den toårige HF giver bred faglig viden inden for en række fag, og som med andre gymnasiale uddannelser kan du med en HF søge om optagelse på videregående uddannelser.

På AARHUS GYMNASIUM kan du tage en HF i TILST.

Almendannede uddannelse på to år

På HF får du ligesom på STX en almen dannende uddannelse og dermed bred viden inden for en lang række forskellige videnskabelige områder. Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige opgaver og eksamener. HF indledes med et 4-ugers introduktionskursus, der arbejder på tværs af fagene. I det sidste år af uddannelsen skal du aflevere en større skriftlig opgave. Du har fag som dansk, engelsk, matematik, idræt, praktiske/musiske fag, samfundsfag og naturvidenskabelige fag.

Text2
+

Det her er et fold ud test2