Studieretningsforløbet for STX

Studieretningsforløbet

Efter 12 ugers grundforløb begynder du i din nye studieretningsklasse. I det almene gymnasium har du mange obligatoriske fag, som fx dansk, historie og samfundsfag, men også sprog, naturvidenskab, idræt og kunstneriske fag. Foruden alle de obligatoriske fag vælger du en studieretning med fag, der gør din uddannelse særligt stærk på de områder, der interesserer dig.

Retningen kan være naturvidenskabelig, sproglig, samfundsfaglig eller musikalsk – det er dit valg.

”Sammenholdet i musikklassen er unikt! Det giver bare noget helt specielt at spille musik med andre. Jeg tror, at jeg vil bruge min studentereksamen til enten at studere sociologi eller musik eller måske blive lærer. Det er endnu en fed ting ved Musik og kultur – der er så mange muligheder, som er åbne.”

Mikkel Høyer Hansen, 3c – Musik og kultur

 

Skriftlig progression

Fælles for studieretningerne er dog en række skriftlige opgaver og forløb, som alle elever skal igennem. Kodeordet er her skriftlig progression. Det betyder, at de enkelte opgaver er en del af et udviklingsforløb, der gradvist skal skærpe din kunnen inden for skriftlig formidling – herunder også akademisk skrivning. 

Dansk- og/eller historieopgaven

Som første led i arbejdet med den skriftlige progression, skal du i løbet af 1.g lave en større skriftlig opgave i dansk og/eller historie. Du vælger selv, om du vil skrive i det ene fag, det andet fag eller i begge fag.

Opgaven skal skrives i forlængelse af noget af det stof, I har arbejdet med i faget/fagene, og din lærer/dine lærere er vejleder(e) for dig. Opgaveformuleringen med tilhørende problemstillinger udformes af lærerne, og der stilles én opgave i hvert fag.

Det fagfaglige oplæg til DHO-opgaven foregår i fagenes timer. Vi planlægger fire lektioners vejledning forud for skrivedagene, hvor eleverne først vejledes fælles (jf. SRP-målene) og dernæst individuelt.

Studieretningsopgaven (SRO)

I 2.g udarbejder du en studieretningsopgave i to af dine studieretningsfag.

Studieretningsopgaven ligger progressionsmæssigt i forlængelse af dansk-historieopgaven fra 1.g og har det mål både at styrke studieretningsidentiteten og forberede til studieretningsprojektet (SRP) i 3.g.

De implicerede lærere udarbejder én opgaveformulering, som du skal besvare. Den vil typisk tage udgangspunkt i et kortere eller længere studieretningssamarbejde mellem fagene.

Studieretningsprojektet (SRP)

Studieretningsprojektet er et eksamensprojekt, der tæller dobbelt i dit samlede eksamensresultat.

I din SRP får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan lave en tværfaglig, akademisk opgave med en flerfaglig problemstilling – inden for et selvvalgt område med tilknytning til din studieretning.

Du skal trække på de erfaringer, du har gjort dig om opgavers opbygning, udarbejdelse og proces i de to foregående opgaver.

Valgfag

Foruden de obligatoriske fag skal du beslutte dig for et antal valgfag. Det afhænger af din studieretning, om du skal have 1, 2 eller 3 valgfag. Valgfaget kan være et nyt fag på C niveau eller et løft af et fag, du allerede har. Du kan fx løfte fysik C til fysik B eller engelsk B til engelsk A.

Vi udbyder en lang række valgfag. Vi kan dog ikke garantere, at alle oprettes, da det afhænger af elevernes samlede tilmeldinger til de enkelte fag.

Se den komplette oversigt over valgfag.