Ændringer i kapaciteten på gymnasierne i Aarhus

Region Midtjylland reducerer i år kapaciteten på en del STX gymnasier i Aarhus og omegn. Dette skal sikre en bedre sammensætning af elever på alle gymnasier, så den afspejler samfundet omkring os og sikrer en bred almen dannelse. De gymnasier der har fået nedsat deres kapacitet er bl.a. Risskov Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Århus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium, Favrskov Gymnasium og Skanderborg Gymnasium.

Hvad betyder det for dig, der skal til at vælge gymnasium?

Det bliver sværere at få en plads på et STX gymnasium i Aarhus C.
De fleste gymnasier i centrum af Aarhus har fået nedsat deres kapacitet. Men på AARHUS GYMNASIUM på Dollerupvej (ved Ceres-grunden) har vi plads til 3 STX-klasser. Så hvis du vil øge din sandsynlighed for at få en plads hjertet af Aarhus, på et topmoderne og veletableret gymnasium, så kan du søge AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C som 1. prioritet.

Din adresse har betydning for, hvor du får plads.
Hvis et gymnasium får flere 1. prioritetsansøgninger end der er kapacitet til, vil det være de ansøgere der bor nærmest gymnasiet, der får en plads. Så hvis du vil øge din indflydelse på, hvor du bliver optaget, så overvej om dit lokale gymnasium ikke er noget for dig. Hvis du f.eks. bor i Sabro vil der være større sandsynlighed for at du kan få en plads på AARHUS GYMNASIUM, Tilst end et af gymnasierne i midtbyen.

Ansøgere fra visse boligområder vil blive fordelt anderledes. 
Gymnasier der i dag har en stor andel af elever fra KUO-listen (Kombinerede Udlejningsområder), kan i år ikke optage ansøgere fra disse boligområder. I Aarhus betyder det, at ansøgere fra disse områder vil blive fordelt på Aarhus Katedralskole, Risskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium og Århus Statsgymnasium. Hvis du bor i et af KUO-områderne og gerne vil have indflydelse på, hvilket gymnasium du får plads på, vil det derfor være en god ide at prioritere de nævnte gymnasier i din ansøgning. Her kan du se, hvilke boligområder det drejer sig om.

Bemærk at formelt set afventer kapacitetsfastsættelsen stadig ministerens endelige afgørelse