Grundforløbet for STX

Grundforløbet

STX indledes med et grundforløb på 12 uger. Her bliver du introduceret til fagene på de forskellige studieretninger og får mulighed for at afprøve forskellige retninger, før du midt i forløbet træffer dit endelige studieretningsvalg. Efter grundforløbet begynder du i din nye studieretningsklasse.

I grundforløbet møder du desuden tværfagene almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV), som begge afsluttes med en eksamen sidst i grundforløbet.

Almen sprogforståelse (AP)

AP består af fagene dansk, latin og 2. fremmedsprog og har til formål at skærpe din viden om grammatisk analyse, sammenhænge mellem sprog og kultur samt sproghistorie. Forløbet sikrer et fælles udgangspunkt for det sproglige arbejde i gymnasiet.

I forløbet arbejder vi med sammenligning af forskellige sprog og ser på sammenhængen mellem sprog og kultur. Desuden oparbejdes fælles grammatiske begreber, og du lærer grammatisk analyse. Formålet er: 

  • at give dig en grundlæggende introduktion til de forskellige sproglige fænomener
  • at vise de sammenhænge og forskelle, der er mellem sprogene, så vi bedre kan bruge de kontaktflader, der allerede er til stede
  • at sikre en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet – og dermed et grammatisk og sproghistorisk overblik

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

I NV møder du de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi, som introducerer til naturvidenskabelige teorier og eksperimenter. NV kaster lys over de naturvidenskabelige fags forskelle og ligheder, men fagene arbejder også sammen i tematiske og flerfaglige forløb.

De naturvidenskabelige fag er fælles om at iagttage og beskrive den omkringliggende verden og derpå udarbejde teorier (”naturlove”) om denne omverden. Rigtigheden af teorierne kan af- eller bekræftes gennem eksperimenter, som også er en central del af naturvidenskaben. Formålet med NV er:

  • at give dig en grundlæggende introduktion til det naturvidenskabelige felt
  • at give dig et indblik i de ligheder og forskelle, der er mellem de forskellige fag
  • at vise, hvordan de forskellige fag kan støtte hinanden i at opnå en større viden om temaet