Sammenlægningen mellem AARHUS TECH og Langkaer Gymnasium er en realitet

Mandag den 15. oktober godkendte undervisningsminister Merete Riisager sammenlægningen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH. Det skete næsten ét år efter, at de to skolers bestyrelser anmodede ledelserne om at undersøge mulighederne for en sammenlægning.

Vi glæder os alle til at arbejde videre med vores nuværende elever, forældre og samarbejdspartnere og vi glæder os til udfordringen med at bringe de to institutioner sammen, så vi til det kommende skoleår ud over det nuværende uddannelsesudbud på de to adresser kan åbne dørene for HTX-uddannelsen på gymnasiet i Tilst og STX-uddannelsen på Aarhus Gymnasium i Aarhus C.