Science Gymnasium

Vi er et Science Gymnasium

AARHUS GYMNASIUM, Viby er et Science Gymnasium. Det vil sige, at vi er en del af det danske gymnasienetværk inden for naturvidenskab, teknologi og matematik.

Som Science Gymnasium anvender vi på flere fronter den nyeste viden og teknologi i vores undervisning. Vi har blandt andet investeret i en stor samling af sensorer og måleinstrumenter, som eksempelvis kan måle muskelstyrke, lungekapacitet, enzymaktivitet og stofskifte.

Vores professionelle tilgang til de metoder, som eleverne arbejder med i laboratorierne, gør, at vi i flere år har arbejdet med det sidste nye indenfor bioteknologi. Som Science Gymnasium er vi derfor med i udviklingen af de seneste bioteknologiske metoder lige fra produktion af antibiotika til de sidste nye analysemetoder til vurdering af miljøfremmede stoffers påvirkning af miljøet.

Vi samarbejder med virksomheder på alle niveauer. Vi er for eksempel på besøg på Danisco for at arbejde med mikrobiologi eller på Århus Karlshamn for at studere kemiske metoder til oliefremstilling. De mange ideer, vi kommer hjem med, bidrager til at udvikle undervisningen, så den bærer præg af erhvervslivets aktiviteter.