Internationalt fokus med faglig dybde

International gymnasium

Aarhus Gymnasium er Aarhus’ internationale gymnasium og samarbejder med skoler i hele verden fra Beograd til Singapore. På Aarhus Gymnasium kan du vælge mellem uddannelser, som i et globalt perspektiv sætter fokus på faglighed og dannelse; blandt andet STX, HF og IB Diploma Programme.

Dannelse handler om nysgerrighed. Om at undersøge verden fra mange forskellige synsvinkler og udvikle evnen til at se både den nære og fjerne verden i et større perspektiv. Det kræver stor faglig viden og stærke personlige kompetencer, som kan understøtte og perspektivere hinanden. På Aarhus Gymnasium klæder vi dig fagligt og socialt på til at navigere i professionelle miljøer og personlige relationer. Både globalt og lokalt.

Ambitioner og ansvar

Som et solidt fundament for din fremtid forbereder ungdomsuddannelsen dig til livet – som studerende på en videregående uddannelse og som lokal borger i en globaliseret tid. Vi er ambitiøse på den enkelte elevs vegne og har fokus på nye læringsmetoder, digital dannelse og mindset-baseret undervisning.

Vi tager et stort medansvar for de vigtige år, du tilbringer på Aarhus Gymnasium, og forventer til gengæld, at du selv er aktiv, engageret og klar til samarbejde. Du skal lære at udfordre din egen og andres kunnen og at kæmpe for dine idéer og meninger, men du skal også respektere fælles spilleregler og saglig uenighed.

 

Åbenhed og fællesskab

Vi hylder åbenhed og tolerance på Aarhus Gymnasium, hvor du kan møde elever og lærer fra vidt forskellige miljøer, kulturer og lande. Det skaber dynamik og giver inspiration, når vi mødes for at lære – af hinanden og med hinanden.

Aarhus Gymnasium værner om fællesskabet – langt ud over dine skemalagte timer. Vores mange frivillige aktiviteter giver dig nemlig mulighed for at dyrke særlige interesser og talenter sammen med andre elever. På tværs af årgang og uddannelse. Det skaber sammenhængskraft og er ligesom vores øvrige arrangementer med til at sikre en mangfoldig og fællesbåret skolekultur.

Klik her for at læse om tidligere 3.g'er Emil Kjær Bødker, der oplevede, hvordan det var muligt at kombinere både det faglige og det sociale på Aarhus Gymnasium.

Kort over Aarhus Gymnasium - Tilst

Se plantegningen for Aarhus Gymnasium - Tilst her.

Aarhus Gymnasium - Tilst