Et levende hus

AARHUS GYMNASIUM, Tilst er et levende hus, som er involveret i mange spændende projekter. Det gælder også projekter uden for vores egne mure – og endda uden for både by- og landegrænsen. Formålet at er give dig mest mulig viden, kunnen, inspiration og perspektiv.

Studieture

Som Aarhus’ internationale gymnasium har vi altid det globale perspektiv med i undervisningen. Det betyder, at vi åbner for hele verden og inviterer den ind i klasseværelset, men også at vi selv drager ud og mærker verden. Det sker eksempelvis på vores studieture, hvis rejsemål og indhold naturligvis altid er målrette den studieretning, du har valgt.

Europæisk Sprogdag

Hvert år fejrer vi Europæisk Sprogdag. På AARHUS GYMNASIUM, Tilst markerer vi dagen med at samle alle elever til foredrag og workshops inden for spændende sprogprojekter, som både foregår inden for og uden for skolens mure. Sprogdagen understreger vigtigheden i at mangfoldiggøre udbuddet af – og dermed undervisningen i – sprog.

Naturvidenskabsfestival

Vi deltager på den årlige, nationale Naturvidenskabsfestival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39 og har over 150.000 deltagende elever. Ambitionen er at vise alle Danmarks børn og unge, at science har noget med deres liv at gøre. De skal opleve, at de kan bruge science til at påvirke deres egen hverdag – og skabe forandringer.

Globale Gymnasier

AARHUS GYMNASIUM, Tilst er en del af sammenslutningen Globale Gymnasier: Et samarbejde mellem 15 gymnasieskoler, som ser global forståelse og evnen til at deltage som globale medborgere som essentielle egenskaber i det 21. århundrede. Gennem projektet har vi indgået aftaler med partnerskoler i New York, Cairo og Singapore.

Helt konkret betyder deltagelsen i Globale Gymnasier, at vi i en udvalgt klasse fokuserer særligt på projekter og forløb, som tager udgangspunkt i globale problemstillinger som fx flygtningekriser, bæredygtig energi, eller naturkatastrofer.

Kulturmøder

Vi har gennem en lang årrække opbygget partnerskoler i lande som Kina, Palæstina, Serbien, Singapore og Spanien. Hvert år sender vi derfor elever fra Langkaer til nogle af disse skoler, som vi til gengæld selv får besøg fra. Formålet er at få indblik i gymnasielivet i helt andre kulturer – hvor ikke bare skolesystemet, men det politiske system er væsentligt anderledes. Dette forpligtende samarbejde med skoler over hele verden er omdrejningspunktet for det unikke internationale miljø, som kendetegner AARHUS GYMNASIUM, Tilst.