Bestyrelsen

Skolens bestyrelse består af ni medlemmer, fem eksterne medlemmer, to personalerepræsentanter og to elevrepræsentanter. Rektor er sekretær for bestyrelsen. 

Bestyrelsens hovedopgave er at medvirke til, at skolen udvikler en strategi og politik, som gør, at skolen har en tydelig profil, en bæredygtig økonomi, en handlekraftig og kompetent ledelse, en kvalificeret og dygtig medarbejderstab og en tidssvarende og kvalitetsfuld undervisning. Bestyrelsen er en inspirerende sparringspartner indadtil og en tydelig og markant ambassadør udadtil.

Medlemmer
Bo Sejer Frandsen

Bestyrelsesformand

Adm. Direktør
Email: bsf@itforum.dk
Bekkasinvej 1B
8270 Højbjerg
Peter Friese

Næstformand

Prorektor, Via University College
Email: pf@viauc.dk
Lyngvej 8
8240 Risskov
Ali Nuur

Politisk udnævnt

Email: alnu@byr.aarhus.dk
Holme Parkvej 100
8270 Højbjerg

Carsten Aude
Skoleleder Sabro Korsvejskolen
Email: caraud@aarhus.dk
Gl. Hovedvej 21, Bjødstrup
8410 Rønde
Tlf.: +45 2020 1894
Michael Edelgaard Caspersen
Centerleder Aarhus Universitet
Email: mec@cse.au.dk
Byagervej 111
8330 Beder
Carl Buhr

Elevrepræsentant med stemmeret

Email: cbuhr98@gmail.com
Pihlkjærsvej 12
8270 Højbjerg
Tlf: +45 2278 7627
Zahra Mary Sedgewick

Elevrepræsentant uden stemmeret

Email: zahra.sedgwick@gmail.com
Bente Buus

Lektor, lærerrepræsentant

Email:bb@langkaer.dk
Grumstolsvej 17B
8270 Højbjerg
Thor Gustafsson

Lærerrepræsentant

Email:tg@langkaer.dk
Søvej 5
8220 Brabrand
Tlf.: +45 2285 0364
Resultatlønskontrakt

Det primære formål med resultatlønskontrakten er at være et styringsredskab for bestyrelsen. Derudover skal resultatlønskontrakten understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse og skabe synlighed og gennemskuelighed omkring Langkaers mål og resultater. Resultatlønskontrakten skal være løftestang for ledelsen i forhold til prioritering af mål i organisationen.

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/2018

Vedtægter

Læs vedtægterne som er vedtaget af skolens bestyrelse d. 24/10-2006, godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning d. 28/11-2006 (offentliggjort på skolens hjemmeside d. 11/10-2012) her.

Læs tillægget til vedtægterne som er vedtaget af skolens bestyrelse d. 11/6-2012, godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning d. 5/7-2012 (offentliggjort på skolens hjemmeside d. 11/10-2012) her.

Læs tillægget til Forretningsorden for Bestyrelsen, 2014-2018 her.

Årsrapporter
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Talentprogram
Fokus på den enkelte
International
Referater 2018
Referat 22. marts 2018
Referat 24. april 2018
Referat 29. juni 2018
Referater 2017
Referat 8. november 2017 - ekstraordinært
Referat 12. september 2017
Referat 23. maj 2017
Referat 28. marts - ekstraordinært
Referat 21. marts 2017
Referater 2016
Referat 28. november 2016
Referat 5. september 2016
Referat 6. juni 2016
Referat 29. marts 2016
Referater 2015
Referat 9. december 2015
Referat 29. september 2015
Referat 8. juni 2015
Referat 23. marts 2015