Elevudvalg

AARHUS GYMNASIUM, Tilst er mere end bare et gymnasium. Skolen har også mere end 10 forskellige udvalg, som gør det muligt at lære en masse af de andre elever at kende og beskæftige sig med det, man interesserer sig for. Udvalgene rummer alt lige fra musik til humanitært arbejde til sport og er udelukkende elevdrevne.

Festudvalg

Festudvalget er ansvarligt for alle festerne på skolen, og vi holder jævnligt møder, hvor vi diskuterer og planlægger de næste fester samt aftaler, hvem der har de forskellige ansvarsområder. Det er et fedt udvalg, da alle medlemmer er på samme bølgelængde, når det kommer til fester – vi elsker dem! Der er plads til alle, og festens succes afspejler meget indsatsen, der er blevet gjort inden, både mht. indkøb, oppyntning, møder med ledelsen og en struktureret vagtplan i løbet af festen (og så skader det jo heller ikke, at der er fri adgang til fadølsanlægget i løbet af aftenen).

Caféudvalg

Caféudvalget står for at arrangere fredagscaféerne på AARHUS GYMNASIUM, Tilst. Det er caféudvalget, der står i bar, gør klar til caféerne og rydder op efterfølgende. Der arbejdes primært i ugerne op til en café, hvor der bliver holdt møder.

Musikcaféudvalg

Musikcaféudvalget sørger for musiklivet på AARHUS GYMNASIUM, Tilst. Udvalget arrangerer 4-5 musikcaféer af i løbet af et år. Det er udvalget, der står for bandtilmelding, reklame, pynt, opstilling af instrumenter, setliste - kort sagt alle de praktiske og organisatoriske ting, der er forbundet med en musikcafé. Alle kan stille op og spille et nummer eller to til en musikcafé, ligesom alle kan være med i musikcaféudvalget. Udvalget er superfedt og har et rigtig godt fællesskab og en god holdånd omkring sammen at få afholdt nogle fede musikcaféer.

Morgensamlingsudvalg

Morgensamlingsudvalget planlægger programmet for fredagens morgenunderholdning. I udvalget er der også tilknyttet en lærer, der deltager til hvert møde.

IB Morning assembly commitee

The IB morning assembly consists of representatives from each of the in classes. There's an IB morning assembly approximately every other week, which we plan. We meet to plan the assemblies approximately every other week as well where we consult with Mark and Maria and try to make a plan of to do at the next assembly. We really try to make the assemblies something that can bring all of us IB students together in a fun and informative way.

Langkaer Life

Aarhus Gymnasium Life er et skoleblad lavet af elever til elever. Redaktionen skriver artikler, laver radio, styrer Instagram eller noget helt fjerde – der er plads til alle. Der bliver udgivet blade ca. 2 gange om året.

Sportsudvalg

Sportsudvalget arrangerer massevis af sportslige aktiviteter året rundt. I udvalget tager eleverne selv initiativ til, hvilken aktivitet der skal afholdes og hvornår. Som arrangører står man for at sikre, at aktiviteterne er åbne for alle og er i overensstemmelse med skolens regler. Et eksempel er fodboldturneringen, der med garanti bliver afholdt mindst én gang hvert år med stor opbakning fra resten af skolen. Planlægningen af en sådan begivenhed kræver struktur, møder og engagement uden for skoletiden. Her skal man eksempelvis tage højde for booking af hallen, præmier, budget, tilmelding og strukturen på selve aktiviteten.

Humanitært udvalg

Humanitært udvalg står for, at skolen deltager i indsamlinger, fx Røde Kors-indsamlingen i starten af oktober, eller andre velgørende arrangementer. Da vi på skolen ikke laver Operation Dagsværk, er vi nu i gang med at planlægge en dag, hvor der vil være forskellige arrangementer som fx loppemarked, fodboldturnering, café og lignende, ikke kun for skolens elever, mens også byens borgere. Overskuddet fra arrangementerne vil gå til velgørenhed.

IT- og Sharepoint-udvalg

IT/Sharepoint-udvalget er udvalget, der primært står for implementeringen blandt elever af Sharepoint og Office365. Det er også der, der kigges på, hvordan skolen kan optimeres, når det kommer til de IT-værktøjer vi benytter os af, og hvordan vi bedre kan kommunikere sammen som institution over nettet.

Kunst-, miljø- og interiørudvalg

Kunst-, miljø- og interiørudvalget har til opgave at sikre de bedst mulige fysiske rammer for skolens elever og personale ved at være medbestemmende, når facilitetsforbedrende beslutninger træffes. Endvidere sørger udvalget for at repræsentere eleverne i beslutningsprocesser vedrørende kunstudsmykning – i tæt samarbejde med lærergruppens udvalg af samme navn.

DGS-udvalg

Da vi på skolen er medlem af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), er der på det konstituerende elevrådsmøde 2017 nedsat et DGS-udvalg. DGS-udvalgets arbejde består i at opretholde den bedst mulige kommunikation mellem DGS og elevrådet. Udvalget har til opgave at videreformidle tiltag, kampagner og generel information om DGS, lokalt som nationalt, til elevrådet. Tovholderen i udvalget udnævnes til kontaktperson for AARHUS GYMNASIUM, Tilst i DGS-regi. Det er endvidere DGS-udvalgets ansvar at mobilisere elever til eventuelle arrangementer i DGS i form af f.eks. reklame, hjælp med transport og fyldestgørende information.

Fagligt udvalg

Fagligt udvalg tager stilling til, hvordan skolen kan blive bedre til det faglige og pædagogiske. Dette er udvalget, der kommer med udspil til brainbreaks, alternative undervisningsformer, ideer til nye studie- og ordensregler, er med til at udvikle faglokaler og meget andet. Udvalget er også indgangsdøren til både eksternt pædagogisk udvalg og eksternt fagligt udvalg.

Spred-god-stemning-udvalg

Spred-god-stemning-udvalgets primære opgave at sprede god stemning på skolen. I udvalget bliver der holdt møder ca. hver anden uge, hvor eleverne finder på nogle sjove begivenheder til hele skolen. Nogle af de arrangementer, udvalget står for, er blandt andet krammedag, hvor der bliver delt slikkepinde og krammere ud, og et andet eksempel kan være køl-ned-dag, hvor vi deler is ud i eksamensperioden for at få folk til at køle ned.

Bæredygtighedsudvalg

I bæredygtighedsudvalget er opgaven at gøre skolen mere bæredygtig. Det kan blandt andet være ved at sortere affald, have skraldespande til pantflasker eller noget helt tredje.

Internationalt udvalg

I internationalt udvalg har fokus på at udvide skolens internationale image både internt og eksternt. Vi står blandt andet for International Dag, hvor vi præsenterer kulturer fra hele verden, som vi har på skolen. Blandt andet er vi med til at arrangere aktiviteter ved OL-dagen. Elevernes Internationale Udvalg holder møde mindst en gang om måneden, og af og til inviterer vi lærernes internationale udvalg til et opsamlingsmøde for at få sat noget i gang.

Fællesskabsudvalg

I fællesskabsudvalget har ambitioner om at få alle elever til at føle sig velkomne og som en del af skolens fællesskab. Udvalget undersøger, hvad der skal til for at lave arrangementer, som alle er interesserede i, ligesom vi undersøger, hvordan vi kan forbedre de arrangementer, som vi allerede har, fx fester, caféer, musikcaféer og lignende. Fællesskabsudvalgets opgave er derfor at forbedre fællesskabet.