Faktuelle oplysninger

AARHUS GYMNASIUM, Tilst i skoleåret 2018/2019

 

  • 360 STX-elever, 55 HF-elever og 175 pre-IB og IB-elever
  • 22 klasser
  • 6 ledelsesmedlemmer
  • 80 medarbejdere 

Fuldførelsesprocent

Evaluering og kvalitetsudvikling

Den løbende evaluering sikrer, at AARHUS GYMNASIUM, Tilst fastholder profilen som et moderne, internationalt gymnasium med fokus på pædagogisk udvikling og forandring, der har eleven i centrum. Vi inddrager vores elever, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere i evalueringsprocesser for kontinuerligt at kunne udvikle AARHUS GYMNASIUM, Tilst i forhold til vores vision og strategi.

Elevtrivsel og fastholdelse

AARHUS GYMNASIUM, Tilst afholder i samarbejde med Ennova elevtrivselsundersøgelser hvert andet år.

Efter undersøgelsen udarbejdes en samlet rapport for skolen samt klassevise rapporter, som skolens ledelse diskuterer med både klassens team og skolens elevråd. Vi iværksætter typisk en række initiativer på baggrund af samtalerne.

Elevtrivselsundersøgelse 2015