Åbenhed og fællesskab

Åbenhed og fællesskab

Vi hylder åbenhed og tolerance på AARHUS GYMNASIUM, Tilst, hvor du kan møde elever og lærer fra vidt forskellige miljøer, kulturer og lande. Det skaber dynamik og giver inspiration, når vi mødes for at lære – af hinanden og med hinanden.

Aarhus Gymnasium værner om fællesskabet – langt ud over dine skemalagte timer. Vores mange frivillige aktiviteter giver dig nemlig mulighed for at dyrke særlige interesser og talenter sammen med andre elever. På tværs af årgang og uddannelse. Det skaber sammenhængskraft og er ligesom vores øvrige arrangementer med til at sikre en mangfoldig og fællesbåret skolekultur.

Klik her for at læse om tidligere 3.g'er Emil Kjær Bødker, der oplevede, hvordan det var muligt at kombinere både det faglige og det sociale på Aarhus Gymnasium.