TILST

Aarhus' internationale gymnasium

AARHUS GYMNASIUM, Tilst er Aarhus’ internationale gymnasium og samarbejder med skoler i hele verden fra Beograd til Singapore. Hos os kan du vælge mellem uddannelser, som i et globalt perspektiv sætter fokus på faglighed og dannelse: STX, HTX, HF og IB Diploma Programme.

Dannelse handler om nysgerrighed. Om at undersøge verden fra mange forskellige synsvinkler og udvikle evnen til at se verden i et større perspektiv. Derfor foregår en del af undervisningen også uden for skolen - og uden for Danmarks grænser.

 

Kontakt AARHUS GYMNASIUM, Tilst

Studiesekretær
Jytte Rewitz
Tlf. 8912 4201

Vejledere på AARHUS GYMNASIUM, Tilst

Michael Fæster
Vejleder STX
Tlf. 23 29 89 19

Anne Karoline Iversen
Vejleder STX og HF
Tlf. 30 58 99 99

Danny Thomas Goodwin
Vejleder HF og IB
Tlf. 61 71 34 02

Maja H. H. Nielsen
Vejleder IB
Tlf. 21 16 17 67 

Maria og Suhuur om sammenholdet

BLIV OPTAGET | KLIK HER

Blandt landets fagligt stærkeste

Når Undervisningsministeriets og Dansk Erhverv sammenligner gymnasierne i Danmark, ligger AARHUS GYMNASIUM, Tilst stabilt blandt de skoler i Danmark, hvor eleverne lærer mest og dermed klarer sig bedst til de afsluttende eksamener.
Interesseorganisationen Dansk Erhverv har 2017 sammenlignet landets gymnasier, og her ligger AARHUS GYMNASIUM, Tilst i 2017 på 10. pladsen blandt landets ca. 150 gymnasier og på førstepladsen i Østjylland. En stx-student kan således forvente at klare sig 0,2 karakter bedre ved eksamensbordet på AARHUS GYMNASIUM, Tilst end på et gennemsnitligt gymnasium, og det gælder uanset elevens faglige udgangspunkt.

Hvis vi selv skal forklare, hvorfor vi har denne position, er der tre forklaringer:
1) Skolen analyserer løbende studenternes resultater og tilrettelægger faglige indsatser, så de får den størst mulige effekt.
2) Skolen har en stærk og dedikeret lærerstab, som har viden og erfaring med unges læring og udvikling.
3) Skolen opbygger en tryg og bæredygtig læringskultur med fx karaktérfrie klasser og en række sociale aktiviteter, der fremmer den enkelte elevs trivsel.

 Læs Undervisningsministeriets rapport her