Studiestøtte (SPS)

Få hjælp og støtte på AARHUS GYMNASIUM

Mange går gennem gymnasiet helt på egen hånd – eller med hjælp fra gode klassekammerater og forældre.

Men for andre er der brug for mere støtte. Derfor har vi på AARHUS GYMNASIUM tre tilbud, du kan benytte, hvis du har særlige behov eller løber ind i en krise undervejs.

Lektiecafé

I vores lektiecafé kan du komme og få hjælp af en læsevejleder eller nogle af vores tidligere elever. Caféen er åben sidst på eftermiddagen 1-2 dage om ugen.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Støtten er til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Måske er du ordblind, eller måske lider du af angst eller ADHD. Afhængigt af dit behov kan du få en it-rygsæk eller en mentor, der støtter dig. Sidder du fx i kørestol, er døv eller har en anden fysisk funktionsnedsættelse, er der andre muligheder for støtte. I nogle tilfælde kan du få ekstra undervisning.

Psykologordning

Har du psykiske problemer, kan du i særlige tilfælde blive henvist til gratis psykologhjælp.
Du er velkommen til at kontakte vores vejledere, hvis du vil vide mere om mulighederne. 

  • Jeg har været her to gange før, hvor jeg virkelig har været desperat, men så har jeg også fået god hjælp.
    -- Najma, 2.g.
  • Jeg er her for at få hjælp til noget kemi. Jeg synes, det er godt, at man kan komme her, hvis der er noget, man har brug for hjælp til. Jeg har selv været her et par gange før.
    -- Amanda, 2.g.