FAQ

Få svar her

Hvad er STX?
+

Den almene studentereksamen tager tre år og er for dig, der vil holde mange uddannelsesdøre åbne.
På STX får du ny viden inden for en bred vifte af fag, der kommer fra tre forskellige videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.
Mange af fagene kender du allerede fra folkeskolen – fx: dansk, engelsk, historie, idræt og fysik – der alle er obligatoriske fag på STX.

På STX har du også mulighed for at tilvælge kreative fag, fx: billedkunst og musik. Når du starter på STX begynder et grundforløb på tre måneder. På grundforløbet bliver du præsenteret for mange forskellige fag, der hjælper dig med at blive klogere på hvilken studieretning du skal vælge. Efter de tre måneder begynder undervisningen på din studieretning. Det er forskelligt hvilke studieretninger der udbydes på de respektive gymnasier, men du har altid mulighed for at vælge mindst én studieretning inden for hvert af de tre videnskabsområder.
Du kan læse mere om uddannelsen på ug.dk

Hvad er HTX?
+

Den tekniske studentereksamen tager tre år og er for dig, der interesserer dig for teknik og naturvidenskab. På HTX er det derfor obligatorisk at have mange naturvidenskabelige fag; nogen af dem kender du allerede fra folkeskolen: biologi, matematik, fysik og kemi og andre stifter du først bekendtskab med på HTX: teknikfag og teknologi.

Selvom der er fokus på naturvidenskab er det også obligatorisk på HTX at have en række almene fag som eksempelvis dansk, engelsk og samfundsfag. Når du starter på din HTX-uddannelse begynder et grundforløb på tre måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning. Det er forskelligt hvilke studieretninger der udbydes på de tekniske gymnasier, men alle studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: Anvendt naturvidenskab, teknologi og kommunikationsteknik. Du kan læse mere om uddannelse på ug.dk

Hvad er HF?
+

HF er en to-årig gymnasial uddannelse. Uddannelsen er inddelt i fire semestre af et halvt års varighed. På første og andet semester skal du have en række obligatoriske fag. Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, der afgør hvilke fag du skal have på tredje semester. Der findes både fagpakker med og uden overbygning. Fagpakkerne med overbygning er for dig der gerne vil læse videre på universitetet, mens fagpakkerne uden overbygning er for dig der gerne vil tage en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor.

Fagpakkerne består af to fag inden for et bestemt område, fx sundhed, pædagogik, teknik, medie eller samfund. Den to-årige HF adskiller sig fra de tre-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksaminer.
Du kan læse mere om uddannelsen på ug.dk

Hvad er IB (International Baccalaureate)?
+

IB står for International Baccalaureate og er en to-årig gymnasial uddannelse for dig der orienterer dig ud mod verden. Alt undervisning på IB foregår på engelsk på et højt niveau. Der er derfor mange elever med engelsk som modersmål på uddannelsen. Er dit modersmål dansk, kan det være en fordel at tage en pre-IB, der varer ét år, som forberedelse til IB.

Du har selv mulighed for at vælge hvilke fag du ønsker at have på IB. Du skal have et fag fra hver af de seks faggrupper: modersmålssprog, fremmedsprog, samfundsorienterende fag, naturvidenskab, matematik samt forskellige valgfag, herunder kreative fag. Alle fagene strækker sig over to år. Uddannelsens karaktersystem er internationalt, så de let kan overføres, hvis du efter din IB vil læse videre i udlandet.
Du kan læse mere om uddannelsen på ug.dk

Hvor lang tid tager en STX?
+

En STX tager tre år.

Hvor lang tid tager en HF?
+
En HF tager to år.
Hvor lang tid tager en IB?
+
En IB tager to år.
Hvor lang tid tager en HTX?
+

EN HTX tager tre år.

Hvilken studieretning skal jeg vælge?
+

Du skal vælge studieretning efter det, der interesserer dig, og det, du synes, du er god til.

Hvor mange studieretninger er der på STX?
+

STX på AARHUS GYMNASIUM udbyder ni forskellige studieretninger: Matematik og naturvidenskab, Musik og kultur, Globalisering og sprog, Idræt og sundhed, Sprog og samfund, Bioteknologi, Sprog og kommunikation, Menneske og natur, Politik og samfund. Læs mere om de forskellige studieretninger
I hele Danmark udbydes der i alt 18 studieretninger på STX. Se hvilke på ug.dk

Hvor mange studieretninger er der på HTX?
+

HTX på AARHUS GYMNASIUM og TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg udbyder elleve forskellige studieretninger. Ikke alle kan tages på TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg. De elleve studieretninger er: Bioteknologi A og idræt B, Bioteknologi A og Matematik A, Bioteknologi A og samfundsfag B, Matematik A og fysik B, Matematik A og kemi B, Matematik A og programmering B, Teknologi A og design B, Teknologi A og samfundsfag B, Kommunikation/it A og design B, Kommunikation/it A og programmering B, Kommunikation/it A og samfundsfag A.
Læs mere om studieretningerne
I hele Danmark udbydes der i alt 18 studieretninger på HTX. Se hvilke på ug.dk

Kan jeg få hjælp til at vælge studieretning?
+

Ja, du er altid velkommen til at kontakte vores studievejledere på AARHUS GYMNASIUM.
Se kontaktoplysninger

Hvordan kommer jeg ind på de gymnasiale uddannelser? Hvordan bliver jeg optaget?
+

For at komme ind på HTX, STX, HF eller IB skal du opfylde adgangskravene. Adgangskravene varierer efter hvilken af de fire uddannelser du gerne vil ind på.
Se de specifikke adgangskrav.
Opfylder du adgangskravene skal du søge om optagelse på optagelse.dk

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil i gymnasiet men er ’måske egnet’?
+
Hvis du er ’måske egnet’ og går i 8. klasse skal du have en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats så du kan blive uddannelsesparat og komme på en gymnasial uddannelse. Den særlige vejledningsindsats består blandt andet af individuelle eller gruppebaserede vejledningsforløb og deltagelse i obligatorisk brobygning i 2-10 dage Hvis du går i 9. klasse og det fremgår af din uddannelsesplan at du er ’måske egnet’, kan du anmode det gymnasium du gerne vil ind på om revurdering. Gymnasiet vil så tage stilling til om du alligevel er egnet. Selvom du beder om en revurdering, kan det være en god ide at se på, om der er andre muligheder for at styrke din uddannelsesparathed. Går du i 9.klasse, kan det være, at et 10. skoleår er en oplagt mulighed. Produktionsskoler tilbyder ofte afklaringsforløb, der kan gøre dig uddannelsesparat og egnet til gymnasiet.
Hvor mange elever har AARHUS GYMNASIUM?
+

AARHUS GYMNASIUM har ca. 1.700 elever fordelt på fire skoler i Aarhus C, Viby, Tilst og Skanderborg.

Kan jeg få studiestøtte på gymnasiet?
+

Ja – vi har tre forskellig støttetilbud: lektiecafé, Socialpædagogisk støtte og en psykologordning.
I vores lektiecafé kan du komme og få hjælp af en læsevejleder eller nogle af vores tidligere elever. Caféen er åben sidst på eftermiddagen 1-2 dage om ugen.
Støtten er til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Måske er du ordblind, eller måske lider du af angst eller ADHD. Afhængigt af dit behov kan du få en it-rygsæk eller en mentor, der støtter dig. Sidder du fx i kørestol, er døv eller har en anden fysisk funktionsnedsættelse, er der andre muligheder for støtte.
I nogle tilfælde kan du få ekstra undervisning. Har du psykiske problemer, kan du i særlige tilfælde blive henvist til gratis psykologhjælp.
Du er altid velkommen til at kontakte vores vejledere, hvis du vil vide mere.

Hvordan er kønsfordelingen på HTX?
+

70/30 – 70 % er drenge og piger 30 % er piger.

Hvornår er det for sent at blive overført fra STX til HHX – eller omvendt, hvis jeg ikke ønsker at gå en klasse om?
+
Vi har traditionelt godkendt overførsler frem til jul i 1.g.
Skal jeg have tysk/2. fremmedsprog på HTX?
+
Nej, engelsk er det eneste obligatoriske fremmedsprog på HTX.
Hvad er teknikfag på HTX?
+
Fagets kodeord er idégenerering, produktudvikling, problemløsning, projektarbejde, laboratorie- og værkstedsarbejde. Det er med andre ord et innovativt og praktisk fag.
Kvalificerer HTX til at kunne læse på en videregående uddannelse?
+
Ja, med MAT A og Engelsk A har du adgang til 265 videregående uddannelser.
Skal man på studietur?
+
Ja, alle klasser på STX og HTX skal på studietur i løbet af 2.g. Destinationen aftales med klassen og lærerteamet.
Hvordan er det faglige niveau på HTX og STX?
+
Niveauerne er det samme som på de andre gymnasiale uddannelser. Vi har alle fag på A, B og C-niveau.
Er der meget projektarbejde på HTX?
+
Ja, især i fagene teknologi og teknikfag, hvor man arbejder med produktudvikling.