Bestyrelse

Sammenlægningen mellem AARHUS TECH og Langkaer Gymnasium.

Den 15. oktober godkendte undervisningsminister Merete Riisager sammenlægningen af Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH til en ny institution med navnet AARHUS TECH. Læs om den nye bestyrelse og dens medlemmer her.

Bestyrelsesperiode: 16. oktober 2018 til 30. april 2022. Der er 16 medlemmer i bestyrelsen - heraf er otte udpeget af arbejdsmarkedets parter. Desuden har Aarhus Kommune en plads, og bestyrelsen har udpeget et selvsupplerende medlem. Yderligere er tre medarbejdere medlemmer - en med stemmeret og to uden. Endelig er der tre repræsentanter udpeget af eleverne - én med stemmeret og to uden. Bestyrelsen ansætter skolens direktør og godkender bl.a. skolens årlige budget, udbud og uddannelsesaktiviteter.