Sammenlægningen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH.

Den 15. oktober godkendte undervisningsminister Merete Riisager sammenlægningen af Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH til en ny institution med navnet AARHUS TECH. Vedtægterne for den sammenlagte institution vil i fremtiden kunne læses her. Der afholdes snarest konstituerende bestyrelsesmøde i AARHUS TECHs nye bestyrelse.