Åbent Hus

Åbent Hus på AARHUS GYMNASIUM

Vores fire gymnasier har holdt åbent hus i januar 2019 - næste chance er i januar 2020.

VIl du ind på AARHUS GYMNASIUM til sommer? Så søg ind via optagelse.dk eller læs mere om gymnasiet.