mandag 29. juni 2020

Anders læser den internationale studentereksamen, IB. Det internationale eventyr fortsætter han i Tanzania, hvor han skal gå på United World College.

Fra Tilst til Tanzania

Migrænegrå skyer svøber Aarhus i heftig sommerregn og tordenskrald. På en parkeringsplads i Tilst står Anders Skovborg. Hans hawaiiskjorte er gennemblødt, og hans klipklappere kalder på sol og sommer; kontrasten er slående. Ganske snart matcher sommerhabitten bedre vejret omkring ham. Til august rejser han til Tanzania.

Globalt gymnasiemiljø

Anders læser den internationale studentereksamen, IB, på AARHUS GYMNASIUM. Både frikvarterer og undervisning foregår på engelsk, og blandt hans skolekammerater finder han nemt mere end 20 forskellige nationaliteter:

”Jeg har altid været vild med at rejse, men min tid på IB har inspireret mig til at søge videre ud i verden,” forklarer han og uddyber: ”når du er sammen med andre nationaliteter, bliver dine holdninger testet. Du kan ikke gemme dig bag plejer. Du lærer hurtigt, at dine holdninger stammer fra din opvækst og verden omkring dig.”

Anders ligner de fleste andre unge på 17 år. Sammen med sin mor, far og to søskende bor han i en lejlighed i Aarhus C. Han bruger gerne tiden på fodbold, fester og venner, og han har netop afsluttet 1.g. Men her slutter lighederne også – til august flyver han til Tanzania, hvor han færdiggør gymnasiet.

Udsyn og udvikling

I Tanzania skal Anders gå på United World College, som er en global uddannelsesbevægelse, der har skoler 18 forskellige steder i verden. Her skal han gå i 2.g og 3.g. Udvælgelsesprocessen er benhård og foruden solide faglige kompetencer, skal dine sociale kompetencer være i top.

”Jeg fik besked på, at jeg var optaget i maj. Det er jo rimelig vanvittigt og anderledes, men min tid på IB har hele tiden udviklet mit udsyn og mit livssyn. Jeg er åben overfor det anderledes,” konstaterer han og afslutter tørt: ”jeg beslutter mig aldrig på forhånd”.

En hverdag med mening

Fra sin hverdag på AARHUS GYMNASIUM er Anders vant til at rette synet væk fra egen navle. Når man læser IB, indgår frivillighed som en obligatorisk del af skolelivet. På sammen måde skal han lave frivilligt arbejde i Tanzania:

”Det er jo fantastisk at lande et sted, hvor man for alvor kan tage fra. Jeg glæder mig til at blive en del af det lokale miljø – både på skolen og i lokalsamfundet.”

Selvom to år uden mor og far kan virke angstprovokerende, er Anders ikke nervøs for en tilværelse uden familien og de gamle venner:

”Jeg er sikker på, at jeg hurtigt får tætte venskaber på skolen. Jeg forventer at møde mennesker, der minder om mine nuværende studiekammerater i Tilst, hvor folk vil hinanden og er åbne. Jeg synes både vores forskellighed er en styrke og vores klare fællesnævner.”

En sidste snubletråd

Rejsedatoen er sat, humøret i top og sommerfuglene basker allerede i Anders’ mave. Alligevel kan hele eventyret blive udskudt eller i værste fald ramle om ørerne på den unge mand. Som en slet skjult snubletråd kan coronapandemien også her vende op og ned på virkeligheden.

Anders krydser fingre for takeoff i august men er omvendt er trist over at forlade sine nuværende klassekammerater før tid. Gymnasiet der har udfordret, formet og pirret hans nysgerrighed på verden omkring ham. En ting er dog sikkert. Kommer han afsted, skal sommerhabitten med hawaiiskjorte og klipklappere pakkes øverst i rejsetasken.

 

 

 

Anders kan godt vende sig til sommerregn. I Tanzania falder den tungt.

torsdag 7. maj 2020

På AARHUS GYMNASIUM, Århus C formår man at løfte eleverne bogligt. Laura er 3.g'er på skolen, og hun genkender løftet fra overgangen mellem grundskole og gymnasium.

Århus’ bedste løfteevne

De ansatte på AARHUS GYMNASIUM, Århus C kan med ro i maven klappe kollegerne på skulderen. En netop udgivet rapport fra tænketanken CEPOS (Center for Politiske Studier) placerer gymnasiet som kommunens stærkeste gymnasium, hvad angår evnen til at løfte eleverne bogligt.

I foråret er landets gymnasier svøbt i både anspændthed og glæde. Dette gælder også ledelsen. Foruden de forestående eksaminer, er det også i denne tid, at den årlige CEPOS-rapport udkommer. Her rangerer CEPOS landets gymnasier efter undervisningseffekt – altså præsterer eleverne bedre eller dårligere end forventet sammenholdt med deres socioøkonomiske baggrund (elevernes baggrund, forældrenes uddannelsesniveau, indkomst mv.).

På AARHUS GYMNASIUM, Århus C har rapporten givet grund til smil og glæde. Med en undervisningseffekt på 0,3 har gymnasiet løftet elevernes gennemsnitlige afgangskarakter til hele 8,2. Det er landets sjette højeste karaktergennemsnit (en sjette plads, vi deler med fem andre gymnasiale uddannelser) og med 370 gymnasiale uddannelser i landet, giver det grund til stolthed hos skolens rektor:

 ”Vi er selvfølgelig rigtig glade for resultaterne. Men først og fremmest bekræfter det os i, at vores fokus på ansvar, selvstændighed og læring fungerer,” fortæller rektor, Karsten Bak Ramlov, og sender ros til sine ansatte:

”Vores undervisere er virkelig gode til både at have et fagligt og socialt blik for eleverne. Når skolen placerer sig så fint på ranglisten, er det et tydeligt skulderklap, der viser, at de gør en forskel.”

I dag udgøres gymnasiet kun af HTX-elever, men til sommer vil skolens undervisere også skulle undervise STX-klasser, når knap 90 STX-elever indtager skolen; klar til at indgå i det stærke fællesskab med de mange eksisterende elever.

 

STX og HTX i samspil

Etableringen af STX-klasser på AARHUS GYMNASIUM, Århus C har fået meget spalteplads i de østjyske medier, hvor der i læserbreve bl.a. stilles spørgsmålstegn ved gymnasiets kvalitet. Ifølge rektor, Karsten Bak Ramlov, er det en ubegrundet kritik, som ikke kun understreges af de nye tal:

”Tallene taler deres eget sprog – vores elever præsterer bedre, end man kunne forvente. Men samtidig glemmer mange af vores kritikere, at skolen både er veletableret og velfungerende. Skolen har eksisteret siden 2004, så det nye STX vil hvile på et enormt reservoir af viden og erfaringer,” forklarer Karsten og afslutter fyndigt: ”Eleverne lander på en solid platform, vi konstant udvikler og forbedrer.”

Ifølge Karsten Bak Ramlov vil skolens mangeårige erfaring med at drive et gymnasium sætte et positivt aftryk på den hverdag, de kommende STX elever vil træde ind i:

”De bliver del af en hverdag, hvor de to uddannelser vil eksistere i fint samspil. For eksempel kan vi på STX inddrage teknologi, der hvor det giver mening. I religion kan vi besøge Tutankhamons grav med VR-briller og på den måde give eleverne en mere komplet indføring i den egyptiske religion, end de måske ville få i grundskolen og på andre gymnasier.”

Netop løftet fra grundskolen genkender Laura, der er HTX-elev i 3.g:

”Skolens mange gadgets gør undervisningen både sjovere og mere lærerig. Jeg bliver mere motiveret, når vi på den måde kan være kreative og forme vores undervisning,” fortæller hun og fortsætter:

”Lærerne har stor tillid til os, men det betyder også, at vi selv skal tage ansvar. På den måde er jeg blevet tvunget til at lære at arbejde selvstændigt,” forklarer Laura og afslutter med et grin: ”Det var hårdt i starten, men i dag kan jeg se, at det er en kæmpe gave.”

Foruden den høje faglighed får alle skolens elever adgang til en hverdag, hvor sociale arrangementer og et bredt fællesskab sætter dagsordenen. På AARHUS GYMNASIUM, Århus C ved man, at faglig og social trivsel går hånd i hånd.

Ifølge Laura, er tillid og ansvar fra undervisernes side medvirkende til det faglige løft.