torsdag 7. maj 2020

På AARHUS GYMNASIUM, Århus C formår man at løfte eleverne bogligt. Laura er 3.g'er på skolen, og hun genkender løftet fra overgangen mellem grundskole og gymnasium.

Århus’ bedste løfteevne

De ansatte på AARHUS GYMNASIUM, Århus C kan med ro i maven klappe kollegerne på skulderen. En netop udgivet rapport fra tænketanken CEPOS (Center for Politiske Studier) placerer gymnasiet som kommunens stærkeste gymnasium, hvad angår evnen til at løfte eleverne bogligt.

I foråret er landets gymnasier svøbt i både anspændthed og glæde. Dette gælder også ledelsen. Foruden de forestående eksaminer, er det også i denne tid, at den årlige CEPOS-rapport udkommer. Her rangerer CEPOS landets gymnasier efter undervisningseffekt – altså præsterer eleverne bedre eller dårligere end forventet sammenholdt med deres socioøkonomiske baggrund (elevernes baggrund, forældrenes uddannelsesniveau, indkomst mv.).

På AARHUS GYMNASIUM, Århus C har rapporten givet grund til smil og glæde. Med en undervisningseffekt på 0,3 har gymnasiet løftet elevernes gennemsnitlige afgangskarakter til hele 8,2. Det er landets sjette højeste karaktergennemsnit (en sjette plads, vi deler med fem andre gymnasiale uddannelser) og med 370 gymnasiale uddannelser i landet, giver det grund til stolthed hos skolens rektor:

 ”Vi er selvfølgelig rigtig glade for resultaterne. Men først og fremmest bekræfter det os i, at vores fokus på ansvar, selvstændighed og læring fungerer,” fortæller rektor, Karsten Bak Ramlov, og sender ros til sine ansatte:

”Vores undervisere er virkelig gode til både at have et fagligt og socialt blik for eleverne. Når skolen placerer sig så fint på ranglisten, er det et tydeligt skulderklap, der viser, at de gør en forskel.”

I dag udgøres gymnasiet kun af HTX-elever, men til sommer vil skolens undervisere også skulle undervise STX-klasser, når knap 90 STX-elever indtager skolen; klar til at indgå i det stærke fællesskab med de mange eksisterende elever.

 

STX og HTX i samspil

Etableringen af STX-klasser på AARHUS GYMNASIUM, Århus C har fået meget spalteplads i de østjyske medier, hvor der i læserbreve bl.a. stilles spørgsmålstegn ved gymnasiets kvalitet. Ifølge rektor, Karsten Bak Ramlov, er det en ubegrundet kritik, som ikke kun understreges af de nye tal:

”Tallene taler deres eget sprog – vores elever præsterer bedre, end man kunne forvente. Men samtidig glemmer mange af vores kritikere, at skolen både er veletableret og velfungerende. Skolen har eksisteret siden 2004, så det nye STX vil hvile på et enormt reservoir af viden og erfaringer,” forklarer Karsten og afslutter fyndigt: ”Eleverne lander på en solid platform, vi konstant udvikler og forbedrer.”

Ifølge Karsten Bak Ramlov vil skolens mangeårige erfaring med at drive et gymnasium sætte et positivt aftryk på den hverdag, de kommende STX elever vil træde ind i:

”De bliver del af en hverdag, hvor de to uddannelser vil eksistere i fint samspil. For eksempel kan vi på STX inddrage teknologi, der hvor det giver mening. I religion kan vi besøge Tutankhamons grav med VR-briller og på den måde give eleverne en mere komplet indføring i den egyptiske religion, end de måske ville få i grundskolen og på andre gymnasier.”

Netop løftet fra grundskolen genkender Laura, der er HTX-elev i 3.g:

”Skolens mange gadgets gør undervisningen både sjovere og mere lærerig. Jeg bliver mere motiveret, når vi på den måde kan være kreative og forme vores undervisning,” fortæller hun og fortsætter:

”Lærerne har stor tillid til os, men det betyder også, at vi selv skal tage ansvar. På den måde er jeg blevet tvunget til at lære at arbejde selvstændigt,” forklarer Laura og afslutter med et grin: ”Det var hårdt i starten, men i dag kan jeg se, at det er en kæmpe gave.”

Foruden den høje faglighed får alle skolens elever adgang til en hverdag, hvor sociale arrangementer og et bredt fællesskab sætter dagsordenen. På AARHUS GYMNASIUM, Århus C ved man, at faglig og social trivsel går hånd i hånd.

Ifølge Laura, er tillid og ansvar fra undervisernes side medvirkende til det faglige løft.

søndag 8. december 2019
eTwinning: Country in a box

I det store europæiske projekt ”Country from a Box” delte de deltagende elever, informationer om netop deres land. Hver især udviklede de en pakke med informationer, billeder og ting som repræsenterede deres land, som de efterfølgende sendte ud til de andre deltagende lande.

Kadér Maikal fra Aarhus Gymnasium, Tilst, deltog sammen med sine elever i ”Country from a Box”. Her lærte hans gymnasieklasse om europæiske landes kulturer på nært hold. Ofte læser vi i bøger eller søger på nettet, når vi ønsker at finde information om noget, vi ikke umiddelbart har det store kendskab til. I dette projekt fik eleverne derimod deres information fra førstehåndskilder, i form af elever fra det pågældende land. Hver især sendte hvert land en pakke til de andre deltagende landes skoler. I pakken var det aftalt, at indholdet skulle bestå af landenes nationalflag, ordsprog på deres modersmål, traditionel mad, litteratur og information om kendte personer, alt sammen noget der er unikt for hvert land.

Samarbejdet skete ikke kun på tværs af landegrænser. Der var ydermere stor diversitet i alderen blandt eleverne. Dette har medført et projekt som indeholder alt fra flotte tegninger, udarbejdet af yngre elever, til gennemarbejdede videoer, som er blevet komponeret af de danske elever fra Aarhus Gymnasium, Tilst. Det faglige niveau er derfor meget svingende, men dette har ikke været en hæmsko. Tværtimod har det udfordret alle elever. De danske gymnasieelever har gennem projektet opnået kendskab til andre kulturer og de har øvet sig i at tilegne sig interkulturalitet ved at samarbejde med studerende fra andre lande.

Deltagerne i Country from a box med deres diplomer