Vælg en uddannelse

Mange muligheder

Drømmer du om en ungdomsuddannelse, der giver mulighed for at læse videre på et udenlandsk universitet? Ønsker du først og fremmest en virkelighedsnær og vedkommende undervisning – eller fokuserer du på noget helt tredje, når du skal vælge uddannelse?

Uanset hvad, så er mulighederne på Aarhus Gymnasium mange. Du kan vælge mellem fire uddannelser, som på hver deres måde sætter fokus på faglighed og dannelse; STX, HTX, HF og IB Diploma Programme.

STX

STX er en treårig, alment dannende og studieforberedende ungdomsuddannelse. En studentereksamen er en solid adgangsbillet til de videregående uddannelser.

I det almene gymnasium er de fleste fag obligatoriske. Du har fag som dansk, historie og samfundsfag, og du har sprog, naturvidenskab, idræt og kunstneriske fag. Herudover vælger du en studieretning med fag, der gør din uddannelse særligt stærk på de områder, der interesserer dig. Retningen kan være naturvidenskabelig, sproglig, samfundsfaglig eller musikalsk – det er dit valg.

STX indledes med et grundforløb på 12 uger. Her bliver du introduceret til fagene på de forskellige studieretninger og får mulighed for at afprøve forskellige retninger, før du midt i forløbet træffer dit endelige studieretningsvalg. Efter grundforløbet begynder du i din nye studieretningsklasse.

HTX

HTX er en 3-årig gymnasial og studieforberedende uddannelse, hvor der er fokus på teknologiske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag. Det er en bred uddannelse, der giver dig adgang til flest videregående uddannelser.

På HTX i Aarhus får du fag som dansk, engelsk, matematik, kemi, fysik og biologi, men derudover møder du også et helt nyt og spændende obligatorisk fag - teknologi. 

HTX i Aarhus giver dig mulighed for at arbejde meget "hands on" med projekter i teams. Du bliver dygtigere til dine fag samtidigt med, at du lærer at samarbejde, planlægge og have overblik. Du arbejder med produktudvikling fra idé til produkt og du lærer at tænke innovativt og finde kreative løsninger.

HF

HF er en toårig studieforberedende ungdomsuddannelse, som især retter sig mod korte og mellemlange videregående uddannelser. Undervisningen udstyrer dig med et bredt, fagligt grundlag, som giver dig lyst og mod til at læse videre.

På HF kobles virkelighed og teori, så uddannelsen bliver så virkelighedsnær og vedkommende som muligt. Vi tilbyder her tre fagpakker: Undervisning og pædagogik, Sundhed samt Business.

IB

IB Diploma Programme (IB) er for dig, der vil noget særligt. IB foregår på engelsk, er den bredest anerkendte internationale gymnasieuddannelse og gennemføres på to år. Du får fag inden for områder som kunst, sprog, samfundsfag og naturvidenskab. Og du møder unge fra hele verden, der ligesom dig er målrettede og drømmer om at lære endnu mere.

Målet med uddannelsen er, at du skal gennemgå en rivende faglig og personlig udvikling, kunne begå dig i hele verden og – hvis du har lyst – kunne læse videre på udenlandske universiteter.

Hvis ikke du er vant til at blive undervist på engelsk, begynder du på den etårige pre-IB uddannelse. Her bliver du forberedt sprogligt og fagligt på den udfordrende IB-uddannelse.

Glade studenter fra Aarhus Gymnasium