International

Meet the world in our classrooms

AARHUS GYMNASIUM, Tilst er Aarhus’ internationale gymnasium. Vi udbyder den internationale studentereksamen, International Baccalaureate (IB), og deltager aktivt i forpligtende internationale projekter gennem fx sammenslutningen Globale Gymnasier. Desuden har vi gennem mange år opbygget stærke relationer til partnerskoler i lande som Palæstina, Spanien, Singapore og Kina. Skolen rummer talrige nationaliteter, og vores lærerkollegie er beriget med mange lærere, der har international baggrund, erfaring og indsigt.

Mission Statement

Med en solid forankring i lokalsamfundet arbejder vi aktivt på at inddrage internationale aspekter i undervisning. Vi mener, det ruster de verdensborgere, som bliver studenter fra Tilst, til lettere og bedre at klare fremtidens udfordringer. Skolens Mission Statement lyder derfor:

AARHUS GYMNASIUM is an IB World School committed to providing our students with the highest standards of education whilst promoting a global perspective across all three of our academic programmes (IB, STX and HF). Here we strive to both prepare our students academically for the challenges of further education and teach them how to become world citizens. While we share close bonds with our local community, it is our aim that students meet the world in their classrooms. Furthermore, the school aims to strengthen our students’ global outlook through interaction with the world in numerous extra-curricular activities. Via encounters with diverse cultures and ways of life, we seek to ensure that our students develop the academic and social competences they will require in the future.

International studentereksamen

Globale Gymnasier

Langkaer er en del af Globale Gymnasier – et samarbejde mellem gymnasieskoler, der ser global forståelse og evnen til at deltage som globale medborgere som essentielle egenskaber i det 21. århundrede. Vi har gennem dette samarbejde indgået aftaler med partnerskoler i New York, Cairo og Singapore.

Gennem fælles, faglig udvikling og tætte, globale partnerskaber gør Globale Gymnasier det globale perspektiv nærværende i den daglige undervisning. Samtidig er det for Langkaer afgørende, at erfaringerne fra projektet bidrager bredt til udviklingen af de gymnasiale ungdomsuddannelser i Danmark og i udlandet.

Denne skoleudvikling har eleven i centrum. Gennem globalt orienterede forløb og projekter kobler vi opbygningen af viden om vigtige globale problemstillinger med egne erfaringer. Dermed lærer eleverne at agere i en tæt forbundet verden – at håndtere den tværkulturelle dialog. Det giver lyst og mod til at være aktive medspillere, som bidrager med nye tilgange til bæredygtig udvikling af en global verden.

Globale Gymnasier udvikler globale projekter og forløb:

  • Projekter og forløb som er innovative.
  • Projekter og forløb som inddrager den nyeste teknologi.
  • Projekter og forløb som tager udgangspunkt i globale problemstillinger.
  • Projekter og forløb som samarbejder med virksomheder, organisationer og andre skoler.

Globale Gymnasier modtog i 2009 Europarådets World Aware Education Award for initiativets ‘excellence in networking, partnerships and co-ordination to increase and improve global education’.

Læs mere om Globale Gymnasier her

NordIT

NordIT er et samarbejdsprojekt mellem fire nordiske gymnasieskoler i Skandinavien. Formålet er gennem kontakt, chat og fælles arbejdsopgaver at skabe forståelse for den internordiske sammenhæng i elevernes bevidsthed, og brugssproget er de skandinavisk modersmål (dog ikke finsk). Langkaers partnerskabsskoler ligger i Åbo (Finland), Eskildtuna (Sverige) og Vennesla (Norge).

Projektet har været under udvikling siden 1998 og har skabt opmærksomhed hos European Network of Innovative Schools på grund af dets resultater.

Comenius

Langkaer deltager i Comenius-projektet, et program støttet af EU. Projektet drejer sig om skoleuddannelse og skal fremme internationalisering og samarbejde i skolerne i de 30 lande, som deltager i programmet.

Læs mere om Comenius-programmet her