Studieretningsforløbet for HTX

Studieretningsforløbet

Efter 12 ugers grundforløb begynder du i din nye studieretningsklasse, som du skal fortsætte i de næste tre år. På HTX har du en række obligatoriske fag som fx naturvidenskabeligt fag, dansk, engelsk og teknologi. Derudover vælger du en studieretning med fag inden for de områder, der i særlig grad interesserer dig.

Vi udbyder 11 forskellige studieretninger inden for de tre områder teknologi, naturvidenskab og kommunikation/it. Du har derfor rig mulighed for at vælge den studieretning, der passer bedst til dig og dine fremtidsdrømme.

Studieområdet

I alle studieretninger indgår en række studieområdeforløb, som du i løbet af de tre år på gymnasiet skal igennem. I forløbene spiller forskellige fag sammen, og vi arbejder med virkelighedsnære problemstillinger, som vi undersøger og behandler med faglige metoder.

Udgangspunktet for vores arbejde i studieområdeforløbene er, at virkelighedsnære problemstillinger er sammensatte, og at vi derfor skal bruge forskellige metoder og viden fra forskellige fag, når de skal undersøges og belyses.

Studieområdeprojekt

Efter afslutningen af studieområdeforløbene skal du på 3. år udarbejde et studieområdeprojekt, som munder ud i en individuel skriftlig opgavebesvarelse. I projektet fordyber du dig i et selvvalgt emne, der interesserer dig, og som du belyser ved hjælp af to af dine fag. Mindst ét af fagene skal være på A-niveau, og mindst ét skal være et studieretningsfag.

I arbejdet med studieområdeprojektet bruger du ikke kun din faglige viden og metoder fra undervisningen i de enkelte fag, men du fordyber dig også i nyt materiale, nye områder og nye vinkler. Studieområdeprojektet giver dig dermed mulighed for faglig fordybelse i et emne og en problemstilling, som du har lyst til at dykke ned i.

I forbindelse med studieområdeprojektet, vil du blive tilknyttet to lærere, som vil vejlede dig igennem processen.

Der afholdes en mundtlig eksamen på baggrund af dit studieområdeprojekt.

Valgfag

Foruden de obligatoriske fag og dine studieretningsfag skal du beslutte dig for et antal valgfag i 2. og 3.g. Det afhænger af din studieretning, om du skal have 1, 2 eller 3 valgfag. Valgfaget kan være et nyt fag på C niveau eller et løft af et fag, du allerede har. Du kan fx løfte matematik B til matematik A, biologi C til biologi B eller engelsk B til engelsk A.

Du kan vælge mellem en lang række valgfag på alle tre niveauer.