Grundforløbet for HTX

Grundforløbet

Din uddannelse på HTX indledes med et grundforløb på 12 uger. Her bliver du introduceret til fagene på de forskellige studieretninger, inden du i slutningen af forløbet træffer dit endelige studieretningsvalg. 

Efter grundforløbet begynder du i din nye studieretningsklasse, som vil være din stamklasse resten af din tid på gymnasiet. Du vil få vejledning af lærere og studievejledere op til dit valg af studieretning, så du er godt klædt på til at træffe dit valg.

Ud over de forskellige fag fra studieretningerne møder du i grundforløbet også tværfagene produktudvikling og naturvidenskabeligt grundforløb. Begge fag afsluttes med en eksamen sidst i grundforløbet.

Produktudvikling

Produktudvikling er et forløb i grundforløbet, hvor fagene teknologi, samfundsfag og teknikfag spiller sammen. Du bliver i forløbet introduceret til projektarbejdsformen, som er central i htx-uddannelsen. Vi analyserer virkelighedsnære forhold i feltet mellem teknologisk og samfundsmæssig udvikling, og vi anvender vores viden i en produktudviklingsproces. Du får gennem produktudvikling indsigt i innovative og systematiske arbejdsmetoder. Forløbet afsluttes med en mundtlig individuel eksamen.

Naturvidenskabeligt grundforløb

I det naturvidenskabelige grundforløb bliver du introduceret til naturvidenskab gennem arbejde med grundlæggende elementer af naturvidenskab. Vi arbejder med aktuelle problemstillinger med et naturvidenskabeligt indhold, som vi kan undersøge med naturvidenskabelige metoder. Vores tilgang er undersøgende og eksperimenterende. I naturvidenskabeligt grundforløb indgår fagene biologi, bioteknologi, fysik, informatik og kemi. Forløbet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen.