Fag på HF

Fagpakker

På HF på AARHUS GYMNASIUM kan du vælge mellem tre fagpakker:

Økonomi

Arabisk B og erhvervsøkonomi C

For dig der gerne vil arbejde med handel, brancheanalyse, økonomi eller integration. Denne pakke er målrettet til dig, som er interesseret i etablering og udvikling af en virksomhed enten i Danmark eller internationalt. Fagpakken giver dig desuden en bred viden om kultur, historie og samfundsforhold særligt i de arabisktalende lande. Undervejs vil der være virksomhedsbesøg og samarbejde med virksomheder, der eksporterer varer til Mellemøsten. For alle fagpakker gælder det, at du også bliver undervist i en række obligatoriske fag.

Pædagogik

Samfundsfag B og psykologi C

For dig der gerne vil være pædagog, lærer, socialrådgiver, politibetjent eller lignende. Denne pakke er målrettet til dig, som er interesseret i dine medmennesker og gerne vil arbejde med børn, unge eller voksne. På andet år vil samfundsfag og psykologi arbejde sammen om tværfaglige projekt- og praktikforløb. Samtidig er der plads til, at du selv vælger to fag. For alle fagpakker gælder det desuden, at du også bliver undervist i en række obligatoriske fag.

Sundhed

Biologi B og matematik B

For dig der gerne vil være sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, laborant eller lignende. Denne pakke er målrettet til dig, der går op i sundhed og gerne vil vide, hvordan kroppen fungerer. Det vil være naturligt at kombinere fagpakken med idræt C på første år. Med matematik på B-niveau åbner der sig mange muligheder for adgang til de videregående uddannelser. Undervejs vil matematik og biologi samarbejde om tværfaglige projektforløb. Derudover vælger du selv to fag. For alle fagpakker gælder det, at du også bliver undervist i en række obligatoriske fag.

Obligatoriske fag

Følgende fag er obligatoriske, uanset hvilken fagpakke du vælger:

Biologi C

Dansk A

Historie B

Engelsk B

Geografi C

Kreativt fag eller idræt C

Kemi C

Matematik C

Religion C

Samfundsfag C

Ud over fagpakken skal du vælge valgfag, som eksempelvis kan være design, filosofi, fysik, informatik.

Valgfag

På AARHUS GYMNASIUM, Tilst udbyder vi en lang række af valgfag på HF. Nedenfor finder du en oversigt over fagene, men du er også velkommen til at kontakte vores HF-vejledere og høre nærmere om mulighederne.

Se den komplette oversigt over valgfag.