Beredskab og Covid-19 smitteforebyggelse

På nedenstående link kan du læse instruktioner for Covid-19 forebyggelse. Instruktionerne gælder ALLE, der opholder sig på skolen Du kan ligeledes finde beredskabsplaner for AARHUS TECH.

 

Gå til BEREDSKABSPLANER

Gå til COVID-19 SMITTEFOREBYGGELSE

Ny elev på AARHUS GYMNASIUM

Skal du starte til august? Her er nogle få praktiske tip:

Buskort: Du kan bestille ungdomskort hos Midttrafik

SU: Alt om SU kan du se og ordne på su.dk.

Rygepolitik: Læs om vores rygepolitik

Kalender 2020/21

Efterårsferie             uge 42,  10. - 18. oktober (begge dage inklusiv)
Juleferie                   23. december 2020 - 3. januar 2021 (begge dage inklusiv)
Vinterferie                uge 7, 13. - 21. februar 2021 (begge dage inklusiv)
Påskeferie                27. marts - 5. april 2021 (begge dage inklusiv)
St. Bededag             30. april 2021
Kr. Himmelfartsferie  13. & 14. maj 2021
Pinse                        24. maj 2021 
Sommerferie            26. juni - 8. august 2021 (begge dage inklusiv)

Regler

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler gælder for alle uddannelser på AARHUS GYMNASIUM

Bilag til studie- og ordensregler.

 

Eksamensregler 

Eksamensreglerne HTX gælder for afholdelse af prøver og eksamen på de tekniske gymnasier i Aarhus, Viby og Skanderborg.

 

Studieplaner

Studieplaner giver et overblik over, hvad der arbejdes med i de enkelte klasser på de tekniske gymnasier i Aarhus, Viby og Skanderborg.

HF

Egenbetaling

Egenbetalingen i løbet af de to år er max. kr. 3.000. Dette beløb dækker bl.a. undervisningsmaterialer, introforløb, ekskursioner m.m. Her og nu indbetales kr. 1.500. Gå ind på AARHUS GYMNASIUM, Tilsts konto på Safeticket: https://agt.safeticket.dk og find arrangementet ”Introforløb - HF”. Der kan betales med Dankort, kreditkort eller debetkort (f.eks. VISA Electron). Husk at anføre dit navn og adresse.

ZOOM som konferencesystem på AARHUS GYMNASIUM

På AARHUS TECH har vi valgt at supplere vores LMS (itslearning) med et konferencesystem, så vi også kan se hinanden og dermed i højere grad have fornemmelsen af at være sammen om undervisningen.

 

I forbindelse med nødundervisningen har en lang række andre institutioner og virksomheder også valgt dette konferencesystem. Med den store fokus på ZOOM er der i dagspressen verden over kommet forskellige kritik op omkring sikkerhed og GDPR.

ZOOM har imødegået nogle af kritikpunkterne og peget på at ved anvendelsen af ZOOM, kan man indstille rammerne for møderne på en sådan måde, at ZOOM er sikkert og overholder GDPR. Forudsætningen er at indstillingerne er rigtige. Det er de som udgangspunkt i skolens opsætning og anvisning af brug for lærerne.

Men det forudsætter også almindelig fornuftig brug fra deltagerne. Derfor er det vigtig man har en god mødekultur og gerne en aftalt ramme for afvikling af mødet. F.eks. er det vigtig at man ikke deler fortrolige/følsomme oplysninger i konferencen. Yderligere vil man selv kunne slå billedvisningen fra, hvis man er utryg ved den funktion.

Den grundlæggende opsætning af ZOOM har skolen sat op og lærerne tilpasser de enkelte møder til de enkelte undervisningssituationer.

Eksempler på forhold som sikre en god og sikker afvikling er:

  • Kode på mødet
  • Tilsluttet venterum, hvilket vil sige at mødelederen lukker deltagerne ind løbende
  • Lås mødet, hvilket betyder man udelukker andre i at komme ind når man går i gang.
  • Start mødet fra itslearning

Alt i alt kan vi sammen gøre det sikkert at anvende ZOOM. Har du spørgsmål til afviklingen vil din lærer kunne hjælpe dig med svar.